NAM-MÔ MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI THƯỜNG TRỤ TAM BẢO!

Bản tin phật giáo / Tin Phật sự / Khóa tu Truyền thống lần thứ V của Phật giáo Khất Sĩ

, Thứ Hai 2011-10-09

 

 

Hệ phái Phật giáo Khất Sĩ

 

tổ chức Khóa tu Truyền thống lần thứ V

 

Bài: Giác Minh Luật

Ảnh:CTV.

 

Khóa tu Truyền thống lần thứ V của Hệ phái Phật giáo Khất Sĩ đã được Giáo đoàn V của Hệ phái đăng cai tổ chức vào ngày 28-9 đến ngày 4-10-2011, tại Tịnh xá Ngọc Hòa, xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

 

Về chứng minh và tham dự khóa tu có sự hiện diện của chư tôn đức:

 

· HT. Thích Giác Tường, thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái Khất Sĩ.

 

· HT. Thích Giác Nhường, Ủy viên Giám luật Ban Thường Trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái Khất Sĩ.

 

· HT. Thích Giác Giới, Phó Ban Tăng Sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Thường Trực Hệ phái Khất Sĩ.

 

· HT. Thích Giác Toàn, Phó Chủ Tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Ban Thường Trực Hệ phái…

 

Cùng chư tôn đức lãnh đạo và chư Tăng đại diện 6 giáo đoàn đã đồng quang lâm trở về tham dự khóa tu. Được biết, khóa tu này có 87 hành giả tham gia.

 

 

Chư tôn đức chứng minh và tham dự khóa tu chụp ảnh lưu niệm


Tại khóa tu, HT. Thích Giác Toàn - Phó ban Tổ chức, đã chia sẻ Phương pháp Tu tập Thiền định qua nội dung Kinh Thất Xứ thuộc Tạp A-hàm và bài Ngũ Uẩn trong Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang. Qua phần giảng giải về phương pháp quán năm uẩn trong bài Kinh Thất Xứ và bài Ngũ Uẩn trong Chơn Lý, Hòa thượng đã gợi ra những bước ứng dụng tu tập cụ thể cho các hành giả tham dự khóa tu.

 

Phần giảng dạy Chơn Lý trong suốt khoá tu do HT.Thích Giác Giới - Trưởng Ban Tổ Chức - đảm nhận. Với 5 buổi giảng, Hòa thượng đã phân tích và khẳng định tinh yếu của giáo pháp của đức Phật thông qua nội dung Tứ y pháp trong bài Chơn lý Chánh Pháp của Tổ sư.

 

Ngoài ra, nội dung Tứ y pháp và cách ứng dụng trong nếp sống thiền còn được ngài cùng chư tôn Hòa thượng bàn luận và làm sáng tỏ thêm trong các buổi thiền đàm.


 

Thiền hành trong khuôn viên tịnh xá
 

 

Thiền tọa gốc cây hàng Huệ sĩ...

 

 

 

Thọ thực trong chánh niệm

 

Trong khoá tu này, các hành giả cũng theo một thời khoá tu tập tương tự như trong 4 khoá tu trước. Mỗi ngày có 4 thời thiền tọa, 4 thời thiền hành, 1 thời giảng Chơn Lý, 1 thời thiền đàm và 1 giờ sám hối, cộng với 2 thời thọ thực (điểm tâm và ngọ trai) trong chánh niệm. Tất cả các thời khóa được hành giả tu tập và sinh hoạt đúng theo nội quy và theo sự hướng dẫn của Ban Tổ Chức.

 

Đặc biệt, chư tôn đức đã chú trọng đến nhiều vấn đề liên quan đến cách sinh hoạt và hành đạo truyền thống của Khất Sĩ mà chư đức Thầy đã trì giữ. Điều này, một mặt giúp các hành giả tham dự khóa tu nhìn lại giới hạnh của mình, để trau dồi thêm, làm nền tảng cho định và tuệ tăng trưởng; mặt khác, đã giúp cho hành giả có thể hình dung được nếp sống Tăng đoàn của Tổ Thầy Khất Sĩ. 

 

 

Nguồn: Giác Ngộ Online, ngày 06/10/2011.

 

 

-------------------------------------

Các bài liên quan