NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Thông báo / Ánh Nhiên Đăng là trang Web Giáo dục

, Thứ Hai 2011-09-30

 

THÔNG BÁO AND_04

 

ĐỊNH DẠNG CHÂN CHÍNH CỦA TRANG NHÀ

 

 

Quý khán thính giả của AND_ thân mến.

 

Người đời hay có tâm hời hợt, xem thường cuộc sống, một tình trạng phổ biến mà Phật pháp gọi là thất niệm – bất giác (gọi nôm na là cà giật, tưng tưng, đẳng cấp, phong cách...). Chúng ta dễ dàng thấy xung quanh mình, mọi người thường ít chú ý những gì họ đang sống: khi ăn, khi ngủ đều vướng vít đủ điều…

 

Với cái tâm hời hợt này, sự coi thường một tác phẩm, một công trình như AND_ chẳng hạn, chắc là không tránh khỏi. Nên Ban Biên Tập AND_ vẫn biết rằng, có nhiều người sẽ bấm vào anhnhiendang.com để xem lướt một cái rồi đi ngay. AND_ không giữ người lại, nhưng chỉ xin nói rằng: “Sự sống không được đo bằng bao nhiêu năm chúng ta có mặt trên cuộc đời này. Sự khôn ngoan không được đánh giá bằng việc chúng ta biết được bao nhiêu thông tin về thế giới xung quanh. Sự quan hệ tốt không có nghĩa là quen biết được bao nhiêu người. Sự giàu có chưa hẳn là do sở hữu được bao nhiêu tài sản… Giá trị của mọi điều sẽ được xác định chính ở chỗ ý nghĩa của nó, chứ không phải là thông qua những con số. Nên đức Khổng Tử mới thốt lên rằng: “Sáng hiểu đạo, chiều nhắm mắt cũng vui!”, còn trong Phật pháp thì khẳng định "Vạn pháp duy tâm!"...”

 

Có lẽ AND_ sẽ không chạy theo thị hiếu của người đời, tức là sẽ không phục vụ cho các tâm lý hời hợt bông lông của ai đó. Nói cách khác, AND_ xin được đáp ứng cho mọi sự sinh hoạt cần thiết của các giới Phật tử ngày nay. Và qua 20 ngày chạy thử, Ban Biên Tập AND_ đã nhận ra được hình dạng rõ nét của AND_ là gì. Ban đầu, AND_ đã được định dạng rằng nó không phải là một Web tin tức có đủ chuyện sáng nắng chiều mưa, cũng không phải là một Web tư liệu như một cái tủ chứa đồ, hay là một Web ngôn luận của một cơ quan, tổ chức... Bây giờ, AND_ đã xác định được mình là một Web giáo dục.

 

Nhận ra được chính mình là ai, AND_ đã có thể thêm tự tin, tự trọng. Xin được chia sẻ với mọi người về điều này.

 

Xin cám ơn đã lắng nghe.

 

 

                                                      Đà Lạt, ngày 30/09/2011

                                                           Thay mặt Ban Biên Tập AND_

                                                                      KS. Minh Bình

                                          

 

 

---------------------------------------------------