NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Thông báo / HÒA THƯỢNG GIÁC KHIẾT VIÊN TỊCH

, Thứ Hai 2012-01-10

 

 

HÒA THƯỢNG GIÁC KHIẾT VIÊN TỊCH

 

        Hội đồng Giáo phẩm Phật giáo Khất Sĩ Việt Nam trân trọng báo tin:

 

Hòa thượng Thích Giác Khiết, thế danh Trần Văn Uốc, sinh năm 1948, nguyên quán tại huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh;

 

Hàng giáo phẩm Giáo đoàn IV Phật giáo Khất Sĩ;

 

        Sau nhiều năm tịnh tu tại núi Tô Châu nhỏ ở thị xã Hà Tiên, Hòa thượng đã thuận thế vô thường viên tịch lúc 12 giờ ngày rằm tháng Chạp năm Tân Mão 2011, nhằm ngày 8/1/2012, tại Tịnh xá Ngọc Liên, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

 

        Cố Hòa thượng Giác Khiết trụ thế 64 năm, Hạ lạp 44 năm.

 

        Về tham dự Lễ Cầu Nguyện Giác Linh Cố Hòa Thượng Giác Khiết có Hòa thượng Thích Giác Tuệ (Hàng giáo phẩm Giáo đoàn IV Phật giáo Khất Sĩ, Phó trụ trì Tịnh xá Trung Tâm – quận Bình Thạnh), ĐĐ. Giác Tín (Trụ trì Tịnh xá Ngọc Giang – thành phố Long Xuyên), ĐĐ. Minh Thảo, ĐĐ. Minh Nhãn (đệ tử cố Hòa thượng) cùng chư đại đức Tăng, Ni và Phật tử ở địa phương.

 

        Sau lễ cầu nguyện, nhục thân cố Hòa thượng đã được Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chở về để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học.

 

        Kính nguyện giác linh cố Hòa thượng xả ly ngũ trược ác thế, cao đăng Phật quốc. Kính nguyện đạo hạnh một đời chơn tu của cố Hòa thượng sẽ truyền lưu mãi trong hậu thế!

 

        Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

 

        Nam-mô mười phương ba đời chư Phật, chư đại Bồ-tát, chư hiền Thánh Tăng tác đại chứng minh!

 

 

-------------------------------------------------------------------