CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / TRUNG GIANG - 54

Tâm Nguyên , Thứ 7 26-11-2022

 

Trung Giang Ký Sự – kỳ 54

 

Hành Vân

 

 

Với tính chất là bộ sách gom tư liệu và xử lý thông tin, Trung Giang Ký Sự chuẩn bị mọi thứ cần thiết để tác phẩm Lịch Sử Đạo Phật Khất Sĩ được hình thành khách quan và thuyết phục nhất. Nó sẽ là tiếng nói của hàng ngàn nhân vật, cùng một mục đích là Đạo Phật Khất Sĩ.

 

Trong phần xử lý thông tin, cũng cần phải xem lại sách của Hàn Ôn. Đã có một bài viết hoàn chỉnh về đề tài đó từ mấy năm trước, được đăng lên Ánh Nhiên Đăng và cũng đã được in vào sách Chánh Luận Tập II, nhưng vẫn cần phải đưa vào đây. Do vậy bài Trung Giang Ký Sự 54 chính là bài Xem Lại Minh Đăng Quang Pháp Giáo Của Hàn Ôn.

 

 

XEM TOÀN BÀI

 

 

 

Các bài liên quan