CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / 61 - Trunggiang

Tâm Nguyên , Thứ 7 03-12-2022

 

Trung Giang Ký Sự – kỳ 61

 

Hành Vân

 

 

Như vậy, sách Trung Giang Ký Sự đã cập nhật ba bài viết về mảng Giới luật của nhà Khất Sĩ. Trong đó, Giới Luật Khất Sĩ là bài đại cương, thêm các bài Y Bát Khất SĩTịnh Xá là hai bài chi tiết. Đến đây, bài 61 sẽ cập nhật tiếp một bài chi tiết nữa, vì xét thấy sự quan trọng và cần thiết của nó, cho mọi người thấy rõ Khất Sĩ là như thế nào, chứ không đơn giản như họ đã tưởng.

 

Năm 2016, tham gia viết bài cho khóa Bồi dưỡng Trụ trì của Hệ phái, tác giả đã viết bài Vấn Đề Trụ Trì Trong Giáo Pháp Khất Sĩ. Thuyết minh đề tài, trong bài này đã có một đoạn:

 

“Theo quy chế đã lập, các vị khất sĩ phải du phương hành đạo mỗi ngày, mỗi lúc phải diệt trừ sạch tham sân si trong tâm, chỉ có mấy sư già bịnh mới ở lại tịnh xá nghỉ và coi giữ cơ sở. Cụ thể hơn: Đối với cơ sở tịnh xá là tài sản của giáo hội, thì do giáo hội quản lý và điều hành, bằng cách phân công chư Tăng, Ni luân phiên về trông coi hành đạo, 3 tháng hoặc 6 tháng đổi một lần. Gặp lúc không có hàng xuất gia ở, thì tịnh xá sẽ do Phật tử địa phương trông coi. Như thế, Giáo pháp Khất sĩ không có quy chế trụ trì, một chức sắc tôn giáo. Đạo là Vô trụ, khi biến tướng thành tôn giáo mới có vấn đề trụ trì. (Nếu muốn nói đến Chánh kiến Trụ trì thì phải nêu được điều này, chứ nói chung chung “Chánh kiến là biết rõ Khổ, biết rõ Khổ tập…” thì không ăn nhập gì cả.)”

 

Đến sau khi tham gia khóa Bồi dưỡng Trụ trì năm 2020, bài Tịnh Xá lại được viết, cũng để đăng lên Ánh Nhiên Đăng, trong đó có mục 5b là “Tịnh xá có phải là một cơ sở Phật giáo không?”. Như vậy, hai bài viết của cùng tác giả, cách nhau bốn năm, đều thuyết minh về mảng tổ chức đời sống tu học của nhà Khất Sĩ, có bị mâu thuẫn không? Tại sao bài thì nói cơ sở tịnh xá là tài sản của giáo hội, bài lại nói làm sao lại đặt ra vấn đề tịnh xá là một cơ sở hay chỉ là một tài sản của giáo hội Phật giáo?

 

Bây giờ, viết bài Trung Giang Ký Sự 61 tác giả mới chú ý xem lại, và đã thấy hai bài không có mâu thuẫn. Vậy vấn đề là ở chỗ nào? Có phải ở chỗ “cùng một thể chế” và “đi lùi lại chăng” hay không?...

 

Bài 61 này đã cập nhật hai bài đầu của bài Vấn Đề Trụ Trì Trong Giáo Pháp Khất Sĩ, có chỉnh sửa, làm thành I và II, kết hợp với bài Bồ-tát Trụ Xứ đưa vào mục III. Mời mọi người xem.

 

 

XEM HẾT BÀI 61

 

 

Các bài liên quan