CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Trung Giang Ký Sự kỳ 62

Tâm Nguyên , Thứ 7 17-12-2022

 

Trung Giang Ký Sự – kỳ 62

 

Hành Vân

 

 

Đến bài ký sự 62 này sẽ là bài viết của cô Phan Thị Mai Phượng pháp danh Hoa Ngọc, cháu gọi Tổ sư bằng cậu Sáu, và bài viết của chú Võ Hoàng Oanh pháp danh Huệ Minh, con ông bà Phổ Hiền – Chơn Ngọc ở kế bên Tịnh xá Mộc Chơn – Gốc cây đạo của Tổ. Hai bài này đã được in trong luận văn tốt nghiệp Sự Hình Thành Và Phát Triển Của Hệ Phái Khất Sĩ của đại đức Giác Trí viết năm 2001. Xin cám ơn cô Hoa Ngọc và chú Huệ Minh đã cho Trung Giang Ký Sự cập nhật bài viết của mình, từ năm 2014. Khi viết Trung Giang Ký Sự kỳ 1 và kỳ 4, tác giả dự tính sẽ cập nhật hai bài viết này vào phần phụ lục cuối sách, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy xếp vào một bài ký sự luôn sẽ tiện hơn.

 

 

Luận văn tốt nghiệp Sự Hình Thành Và Phát Triển Của Hệ Phái Khất Sĩ (quyển bên phải), tác giả Thích Giác Trí, viết năm 2001, in vi tính, lưu hành nội bộ.

 

 

XEM HẾT BÀI

 

 

 

Các bài liên quan