CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Ghi chú về ĐẠO HÒA HẢO

Tâm Nguyên , Chủ Nhật 29-10-2023

 

Ghi chú về ĐẠO HÒA HẢO

Hành Vân

Đạo Hòa Hảo có phải là Phật giáo không? Hay nói cách khác, nếu muốn thành Phật giáo thì một đạo giáo phải cần và đủ những điều kiện gì? Vấn đề này nên được xem xét nghiêm túc.

Tại Việt Nam, lâu nay có Đạo Hòa Hảo, được thành lập từ năm 1939 tại miền Tây Nam bộ, đã phát triển mạnh trong và ngoài nước suốt thời gian qua. Khi tìm hiểu đạo này, ta nhận thấy mấy đặc điểm như sau:

– Giáo chủ của đạo này là một cư sĩ, không phải là một tu sĩ xuất gia. Ông đã từng khẳng định trước quần chúng rằng mình là một đệ tử trung kiên của đức Phật Thích-ca. (Chứng tỏ có cảm tình với nhà Phật. Nhưng lưu ý danh xưng "Giáo chủ", nó mâu thuẫn với "đệ tử trung kiên".)

– Tín đồ của đạo này không có các tu sĩ xuất gia theo Giới luật của nhà Phật, gồm Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, Sa-di, Sa-di Ni. Cho đến họ cũng chưa quy y Tam Bảo để được làm Phật tử đúng pháp. Khi gặp chư Tăng họ gọi là "huynh" xưng "đệ", hoặc gọi "sư, thầy" và xưng "tui"... Họ còn thường nói những câu sấm giảng thế này:

"Tu đầu tóc không cần phải cạo

Miễn cho rồi cái đạo làm người."

Hay:

"Thầy chùa như thể cây sơn

Bên ngoài ngó chắc, trong sờn mối ăn!"

– Đạo này thờ một tấm vải, không thờ Phật.

– Giáo lý của đạo này được ghi trong các quyển Sấm giảng. Nếu thật là Phật giáo thì giáo lý phải gọi là Pháp bảo, gồm Kinh - Luật - Luận, có tính toàn thiện suốt cả quá khứ - hiện tại - vị lai, và giúp được người tu đắc các đạo quả Thinh văn, Duyên giác, Bồ-tát, Như lai. Các Sấm giảng của Đạo Hòa Hảo chỉ dạy đạo làm người, nên chưa phải là Pháp bảo của nhà Phật.

– Đạo này có một đảng chính trị tên là Đảng Dân Xã, đã từng tham gia vào các sự kiện chính trị của miền Nam Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử. Nếu thật là Phật giáo thì không có đảng chính trị mới phải.

– Đạo này có một tổ chức quân đội mạnh, đã từng là một thế lực lớn tại miền Nam Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử. Các đoàn quân Hòa Hảo đã tạo một số oán hận với dân chúng, trong thời gian họ cát cứ tại miền Nam Việt Nam. Nếu thật là Phật giáo thì không có quân đội và không giết người mới phải.

– Ban đầu, đạo này vốn được xem là một nhánh của Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương do ngài Đoàn Minh Huyên (dân Nam bộ tín ngưỡng là đức Phật Thầy) thành lập tại miền Nam Việt Nam vào giữa thế kỷ XIX.

Đạo Phật phải có Phật - Pháp - Tăng tam bảo. Nếu thờ một tấm vải, không có Tăng, Pháp bảo chưa có; lại từng có một đảng chính trị và một quân đội mạnh; còn thêm danh xưng "giáo chủ" và chưa quy y Tam Bảo; thì sao gọi là Phật giáo được? Đây là những ghi chú khách quan về Đạo Hòa Hảo, để góp ý xây dựng cho hiện tại và tương lai, xin đừng phiền. Còn quá khứ đã rồi thì khỏi nói...

Tạm thời, chỉ nên gọi chính xác là ĐẠO HÒA HẢO. Tức là lô-gô trên không đúng.

Nếu Đạo Hòa Hảo cứ được gọi là Phật giáo thì sao? Thì người gọi có tội không nhỏ với nhà Phật vậy.

 

------------------------------------------------------------------

 

 

Các bài liên quan