CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / 5 Nikaya - 4 A-hàm / Kinh HẠT MUỐI - thi hóa

, Thứ Hai 2011-09-21

 

TĂNG CHI BỘ KINH

PHẨM HẠT MUỐI

Bài kinh HẠT MUỐI

 

TKN. Tuyết Liên thi hóa

Bài đã đăng Nội san Đuốc Sen số 04.

 

 

         Đức Phật dạy: Tỳ-khưu nên biết

         Nếu có người đàm tiếu luận bàn,

               Rằng sinh nơi chốn trần gian

    Gieo nhân hái quả rõ ràng không sai.

         Nếu nói vậy không đời phạm hạnh,

         Không duyên lành chơn chánh nêu lên,

               Kìa đau khổ lỡ tạo nên

    Khéo tu thì sẽ vững bền an vui.

 

 

         Như nắm muối bỏ vào chén nước

         Do tác nhân muối được hòa tan

               Nước này bị mặn rõ ràng

    Không thể dùng được, thế gian sự thường.

         Lại có kẻ tay cầm nắm muối

         Đến sông Hằng bỏ muối xuống sông,

               Muối tan, thử hỏi nước sông

    Có vì nắm muối mặn dòng nước kia?

         Nước không mặn là do sông rộng

         Lượng nước sông với nắm muối kia

               Quá nhiều, quá ít phân chia

    Nước ví như phước, tội kia muối này…

 

 

         Siêng tu tập phước lai láng biển

         Nếu lỡ lầm chút nghiệp cỏn con

               Phước tăng thì nghiệp sẽ mòn

    Không làm ảnh hưởng, không còn đời sau.

         Biết rõ vậy ta mau tu tập

         Tích chứa nhiều phước đức như sông,

               Phước lưu như nước thuận dòng

    Sai lầm nho nhỏ sẽ không tác hành.

 

 

         Phật lại dạy: Nên rành nên rõ

         Ví có người dê nọ bắt ngang

               Mà người là bậc giàu sang

    Hạng quan phụ mẫu, trưởng làng, trưởng thôn;

         Người mất dê ôn tồn nhỏ nhẹ:

         Ngài vui lòng cho lại dê kia

               Hay ngài trả giá tiền dê

    Chỉ vừa cân xứng, không hề khó khăn…

         Cũng có kẻ bắt phăng dê nọ

         Nhưng người này hèn hạ bần cùng

               Chủ dê sẽ bắt hành hung

    Đưa quan xử phạt, lao lung ngục tù…

 

 

         Ấy cũng bởi kém tu ít phước

         Phận nghèo hèn không được nể nang,

               Sao bì với bậc giàu sang

    Có uy tín lớn, có vàng bạc muôn.

         Hiểu như thế ta luôn tu tập

         Phước đức kia tích chứa nhiều hơn

               Lỡ lầm ác nghiệp cỏn con

    Phước tăng thì sẽ tiêu mòn nghiệp kia,

         Chịu quả nhẹ trong đời hiện tại

         Không dây dưa đến kiếp lai sinh.

               Phật dạy rõ, Tăng hiểu rành

    Phát tâm hoan hỷ phụng hành Phật ngôn.

                  

 

------------------------------------------