CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Pháp học / PHÁP HỌC THUỘC LÒNG bài 03

, Thứ Hai 2011-09-24

 

 

PHÁP HỌC THUỘC LÒNG bài 03

 

(Thứ Bảy, ngày 24/09/2011)

 

 

Pháp Cú số 13, đức Phật Thích-ca dạy rằng:

 

Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột; cũng vậy, người tâm không khéo tu ắt bị tham dục lọt vào.

 

(Hòa thượng Thiện Siêu dịch từ Hán ngữ)

 

 

Hòa thượng Minh Châu đã dịch từ văn kệ Pali câu này:

 

Như mái nhà vụng lợp

Mưa liền xâm nhập vào,

Cũng vậy tâm không tu

Tham dục liền xâm nhập.

 

 

Ni trưởng Huỳnh Liên đã dịch thơ câu này:

 

Nhà lợp không kín, mưa chan

Tâm không tu bị dục tham lọt vào.

 

 

************

 

 

Pháp Cú số 14, đức Phật Thích-ca dạy rằng:

 

Nhà khéo lợp kín ắt không bị mưa dột; cũng vậy, người tâm khéo tu ắt không bị tham dục lọt vào.

 

(Hòa thượng Thiện Siêu dịch từ Hán ngữ)

 

 

Hòa thượng Minh Châu đã dịch từ văn kệ Pali câu này:

 

Như ngôi nhà khéo lợp

Mưa không xâm nhập vào,

Cũng vậy tâm khéo tu

Tham dục không xâm nhập.

 

 

Ni trưởng Huỳnh Liên đã dịch thơ câu này:

 

Nhà lợp kín, mưa không chan

Tâm tu không bị dục tham nhiễm vào.

 

KS. Minh Bình đăng bài.

 

-----------------------------------

 

CHÚC QUÝ VỊ TÂM BÌNH TRÍ SÁNG, XEM QUA LIỀN THUỘC Y KINH !