CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Pháp học / Bài 06 - Pháp học thuộc lòng

, Thứ Hai 2011-10-06

 

 

Bài 06 - Pháp học thuộc lòng

(Thứ Năm, ngày 06/10/2011)

 

Đã qua 4 ngày, hôm nay chúng ta tiếp tục học thêm 3 câu kinh nữa. Như chúng ta đã biết, Kinh điển Phật giáo rất sâu sắc, thiết thực, mà về khía cạnh văn thơ cũng hay nữa. Thay vì hàng ngày chúng ta để tâm ghi nhớ những chuyện loanh quanh ở đời, cứ ăn rồi đi làm, rồi ngủ và qua một ngày… thì chúng ta hãy cất vào tâm mình những kim ngôn ngọc ngữ của các bậc Đạo sư minh triết, như thế sẽ có lợi vô cùng.

 

Và câu kinh Pháp Cú số 41, Hòa thượng Thiện Siêu đã dịch từ Hán ngữ lời đức Phật dạy:

 

Thân này thật là ngắn ngủi: Nó sẽ ngủ một giấc dài dưới ba thước đất, vô ý thức, bị vất bỏ như mảng cây vô dụng.

 

Trong văn kệ Pali thì câu này đã được Hòa thượng Minh Châu dịch như sau:

 

Không bao lâu thân này

Sẽ nằm dài trên đất,

Bị vất bỏ, vô thức

Như khúc cây vô dụng.

 

Lời cảnh giác ấy của đức Phật đã được Ni trưởng Huỳnh Liên trùng tuyên:

 

Thân này ngắn ngủi biết bao

Sẽ vùi ba thước đất sâu lạnh lùng,

Ngàn thu ngủ một giấc nồng

Như cây củi mục, ai dùng nữa chi.

 

************

 

Câu Pháp Cú số 41 thuộc phẩm Tâm. Qua Pháp Cú số 46, phẩm Hoa, đức Phật Thích-ca đã dạy nhân loại rằng:

 

Nên biết thân này là pháp huyễn hóa, như bọt nổi, để bẻ gãy mũi tên cám dỗ của ma quân mà thoát ngoài vòng dòm ngó của tử thần.

 

 (Hòa thượng Thiện Siêu dịch từ Hán ngữ)

 

Biết thân như bọt nước,

Ngộ thân là như huyễn,

Bẻ tên hoa của ma,

Vượt tầm mắt thần chết.

 

(Hòa thượng Minh Châu dịch Từ văn kệ Pali)

 

************

 

Sau khi đã cảnh giác về sự vô thường và giả dối của thân, đức Phật vẫn ghi nhận những khía cạnh tích cực của nó:

 

Như từ đống hoa có thể làm nên nhiều tràng hoa, cũng vậy, từ nơi thân người có thể tạo nên nhiều việc thiện.

 

(PC. 53, phẩm Hoa, HT. Thiện Siêu dịch)

 

Như từ một đống hoa

Nhiều tràng hoa được làm,

Cũng vậy, thân sanh tử

Làm được nhiều thiện sự.

 

(PC. 53, phẩm Hoa, HT. Minh Châu dịch)

 

KS. Minh Bình đăng bài.

 

-----------------------------------