CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Pháp học / bài 07 – Pháp học thuộc lòng

, Thứ Hai 2011-10-12

 

 

bài 07 – Pháp học thuộc lòng

 

(Thứ Hai, ngày 10/10/2011)

 

-----o0o—-----

 

 

 

Dòng đời thì vô tận, mà thế nhân chỉ là một kẻ lữ hành, mỏi mệt băng qua từng kiếp sống lầm than! Đây là một quan niệm căn bản để người ta đến với Đạo… Xin hãy ghi khắc những lời dạy của đức Thế Tôn:

 

 

Đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt, cũng như thế, dòng luân hồi sẽ tiếp nối vô tận với kẻ ngu si không minh đạt chánh pháp.

 

(Phật ngôn 60, Kinh Pháp Cú, HT. Thiện Siêu dịch từ Hán ngữ)

 

 

Đêm dài cho kẻ thức

Đường dài cho kẻ mệt

Luân hồi dài, kẻ ngu

Không biết chơn diệu pháp.

 

(Phật ngôn 60, Kinh Pháp Cú, HT. Minh Châu dịch từ kệ tụng Pali)

 

 

************

 

 

“Đây là con ta, đây là tài sản của ta…”, kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chẳng biết chính ta còn không có, huống là con ta hay tài sản của ta!

 

(Phật ngôn 62, Kinh Pháp Cú, HT. Thiện Siêu dịch từ Hán ngữ)

 

 

“Con tôi, tài sản tôi…”

Người ngu sanh ưu não.

Tự ta, ta không có

Con đâu, tài sản đâu?

 

(Phật ngôn 62, Kinh Pháp Cú, HT. Minh Châu dịch từ kệ tụng Pali)

 

 

KS. Minh Bình đăng bài.

 

 

-----------------------------------