HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Pháp thoại FLV / Vô lý !

Tâm Nguyên , Thứ 7 11-10-2014

 

Vô lý !

 

(Đối thoại với các nhà Logic, Càn huệ)

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vô lý!

 

– Có lý!

 

– Ơ… (gãi đầu), vậy đâu là chơn lý?

 

– Các pháp bình đẳng, tự có đạo lý của nó, không do Suy luận của Ta áp đặt.

 

 

 

 

-------------------------------------------