HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Kinh - Nhạc Phật giáo / Chùm nhạc ca ngợi Đức Thế Tôn

, Thứ Hai 2011-09-24

 

Chùm nhạc ca ngợi Đức Thế Tôn THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT

 

Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác Vô Thượng

 

Bậc Từ Phụ của bốn loài chúng sanh

 

 

 

 

CHẮP TAY NIỆM PHẬT

 

 

 

TRĂNG TRÒN THÁNG TƯ - Tam ca Hải Âu

 

 

 

CA MỪNG KHÁNH ĐẢN - tốp ca

 

 

 

ÁNH ĐẠO VÀNG - Thùy Dương trình bày

 

 

 

UMDAMBARA

 

 

 

-----------------------------------------------------------