HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Kinh - Nhạc Phật giáo / 10 Chơn Lý đầu tiên

, Thứ Hai 2011-09-24

 

10 CHƠN LÝ ĐẦU TIÊN

 

Tổ Sư Minh Đăng Quang

 

 

 

NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP - ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

 

 

 

CÁC LỜI GIỚI THIỆU BỘ CHƠN LÝ

 

 

 

 

Chơn lý 01 - VÕ TRỤ QUAN

 

 

 

 

Chơn lý 02 - NGŨ UẨN

 

 

 

 

Chơn lý 03 - LỤC CĂN

 

 

 

 

Chơn lý 04 - THẬP NHỊ NHƠN DUYÊN

 

 

 

 

Chơn lý 05 - BÁT CHÁNH ĐẠO

 

 

 

 

Chơn lý 06 - CÓ VÀ KHÔNG

 

 

 

 

Chơn lý 07 - SANH VÀ TỬ

 

 

 

 

Chơn lý 08 - NAM VÀ NỮ (NHÂN SANH QUAN)

 

 

 

 

Chơn lý 09 - CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC

 

 

 

 

Chơn lý 10 - CÔNG LÝ VÕ TRỤ

 

 

 

--------------------------------------------------------