HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Kinh - Nhạc Phật giáo / Các Chơn lý THUYẾT MINH VỀ TỊNH ĐỘ

, Thứ Hai 2011-09-26

 

Các bài Chơn lý THUYẾT MINH VỀ TỊNH ĐỘ của

 

ĐỨC TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

 

 

 

 

Chơn lý PHÁP TẠNG

 

 

 

 

 

 

Chơn lý VÔ LƯỢNG CAM LỘ

 

 

2

 

 

 

 

Chơn lý TU VÀ NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

Chơn lý ĐỜI ĐẠO ĐỨC

 

 

 

 

 

(Ngoài 4 bài này, tư tưởng Tịnh Độ còn được Tổ sư đề cập đến rải rác trong các bài Chơn lý khác.)

 

 

-------------------------------------------------------------------