HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Kinh - Nhạc Phật giáo / Các bài Chơn lý QUẢNG THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA

, Thứ Hai 2011-09-27

 

 

 

 

Các bài Chơn lý của ĐỨC TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

 

QUẢNG THUYẾT VỀ PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA 

 

 

 

 

 

Chơn lý 23 - HỌC CHƠN LÝ

 

 

 

 

 

Chơn lý 28 - TÔNG GIÁO

 

 

 

 

 

Chơn lý 29 - THẦN MẬT

 

 

 

 

 

Chơn lý 34 - CHƯ PHẬT

 

 

 

 

 

Chơn lý 42 - ĐẠI THỪA GIÁO

 

 

 

 

 

Chơn lý 51 - QUÁN THẾ ÂM

 

 

 

 

 

Chơn lý 52 - ĐẠI THÁI THỨC

 

 

 

 

 

 

Chơn lý 53 - ĐỊA TẠNG

 

 

 

 

 

 

Chơn lý 54 - PHÁP HOA

 

 

 

-------------------------------------------------------------------