HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Kinh - Nhạc Phật giáo / ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ

, Thứ Hai 2011-11-12

 

 

TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

 

Các Chơn Lý thuyết minh về ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ

 

 

 

 

 

Chơn lý 63 - ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ (Đạo Phật)

 

 

 

 

Chơn lý 61 - HÒA BÌNH (Đoàn Du Tăng)

 

 

 

 

Chơn lý 12 - KHẤT SĨ

 

 

 

 

Chơn lý 13 - Y BÁT CHƠN TRUYỀN

 

 

 

---------------------------------------------------------------