NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo Phật Khất Sĩ / Hội chúng

Trong sự bảo bọc và giáo dưỡng của chư tôn đức lãnh đạo và chư tôn đức bổn sư, chúng ta đã được theo học nhiều khóa Phật học như Trung cấp, Cao đẳng, Giảng sư, Đại học Phật giáo ở Việt Nam và Hậu đại học ở nước ngoài. Sau khi đã thành tựu một vài sở học, đa phần huynh đệ chúng ta đã ĐỂ CHÍ TẠI BỐN PHƯƠNG, nên mỗi người tản mác một ngả. Từ thực tế này, Tổ Thầy của chúng ta lại ít nhờ cậy được con em của mình, đơn cử như trang Web Khất Sĩ và tờ nội san Khất Sĩ cũng thiếu người biên soạn…