NHỮNG NHỊP CẦU CẢM THÔNG, NỐI LIỀN MỌI KHOẢNG CÁCH...

 

THƯ NGỎ

 Về việc thành lập trang Ánh Nhiên Đăng 

 

 

Đã từ mấy năm nay, từ hồi chúng tôi còn du học tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Bổn sư đã thường nhắc chừng chúng tôi là nên làm một trang Web để góp phần hoằng pháp lợi sanh đền ơn chư Phật. Chúng tôi cứ vâng dạ mãi mà rồi cứ lo đối phó với bài vở ở Học viện, lo những phận sự của mình tại tịnh xá Trung Tâm, nên cứ còn đấy một món nợ...

 

Sau khi tốt nghiệp học hành, chúng tôi bắt đầu bàn thảo về những kế hoạch làm báo điện tử. Báo điện tử khác báo thường ở chỗ nó có thể được hiển thị ở nhiều dạng chứ không phải chỉ toàn hình ảnh chữ nghĩa như báo thường, cũng khác ở chỗ sự cập nhật của nó sẽ với những tốc độ rất nhanh, cũng sẽ có nhiều đối tượng tham gia, hay lượng trang của nó sẽ được tích lũy thêm mãi chứ không cố định như một quyển cầm trên tay, và sự giao lưu đa chiều của mọi người ghé thăm trang nhà tất phải có… Tóm lại báo điện tử là những thế giới âm thanh sắc tướng mênh mông, không lường, cũng thật mà cũng huyễn ảo, trong một lúc nó có thể đến khắp mọi nơi, cúp điện một cái nó liền tan biến như gió thoảng!...

 

Khi được định hình, chúng tôi nghĩ rằng không nên để cái thế giới ảo này bị cục bộ vì nhân danh một cá nhân hay một tổ chức nào, dù lớn hay nhỏ. Để nó thật sự là một thế giới ảo cho mọi người đều được ghé thăm không trở ngại, thì người chủ nhà phải chủ động mở cửa, bằng cách trước hết mở lòng mình ra, mời mọi người cùng làm chủ! Sau đó là phải tạo những không gian thích hợp cho nhiều đối tượng…

 

Vì vậy, chúng tôi dùng Pháp để đặt tên cho trang nhà: Ánh Nhiên Đăng! Nó chính là ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn Chân Lý. Ánh sáng đó chắc là thường có tận trong sâu thẳm của mỗi chúng sanh hữu tình, khiến họ có thể trở nên thiêng liêng, vĩ đại, làm chủ cuộc đời! Ánh sáng đó khi chiếu rọi đến những thân phận thấp thỏi trong cuộc đời sẽ tôn vinh những chúng sanh đó lên, để họ thấy mình cao lớn, hiên ngang, mạnh mẽ sánh vai chư Phật bước khắp càn khôn!...

 

Ánh Nhiên Đăng đã được thiết kế với 35 trang để mọi người tham gia. Đây là những gì có thể làm được trong khả năng của chúng tôi. Xin trân trọng cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni khất sĩ, chư Phật tử gần xa, tất cả những ai thấy mình là con chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, hãy đến với ngôi nhà ảo như tịnh thất của ngài Duy-ma-cật này!

 

Còn mê Tam giới rõ ràng,

Mười phương khi ngộ hoàn toàn là Không!...

 

TX. Ngọc Thiền, 10/08/2011.

 

------------------------------------

Liên hệ - Góp ý

Web site Ánh Nhiên Đăng

Văn phòng đại diện

 

 

Số điện thoại:

E-mail: 

Fax

Tài khoản ngân hàng

 
Họ tên :(*)
Email : (*)
Nội dung liên lạc :
  (File up phải nhỏ hơn 1M)
Mã bảo vệ:(*)