NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Thông báo / HT. Thích Minh Châu viên tịch

, Thứ 7 01-09-2012

 

TIN BUỒN

 

 

 

 

AND_ trân trọng báo tin:

 

        Lúc 9g sáng nay, ngày 16/7 Nhâm Thìn 2012, Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu đã xả báo thân ra đi tại Thiền viện Vạn Hạnh, 750 đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. Cố Hòa thượng đã trụ thế 94 năm rồi ra đi như một cánh chim bay qua bầu trời.  Đến 7 giờ sáng ngày mai, ngày 02/9/2012, Lễ Nhập quan nhục thân cố Hòa thượng sẽ diễn ra tại bổn tự. Khi ấy sẽ có những thông tin đầy đủ về Tang lễ và Tiểu sử cố Hòa thượng Thích Minh Châu.

 

        AND_ xin được chia buồn đến quý môn đồ pháp quyến của cố Hòa thượng và tất cả Tăng, Ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM, tất cả những học trò của cố Hòa thượng.

 

        Thành tâm cầu nguyện giác linh cố Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu thùy từ chứng giám.

 

 

-----------------------------------------------------------------