NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Thông báo / Thư mời họp tại Pháp viện

Tâm Nguyên , Thứ Tư 05-02-2014

Giáo hội Phật giáo Việt Nam             Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

           Hệ phái Khất Sĩ                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23/1/2014

 

THƯ MỜI

 

V/v Họp Ban Tổ Chức Đại lễ Tưởng niệm 60 năm

 

Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng

 

 

 

Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm Hệ phái,

 

Kính thưa chư tôn đức Tăng Ni,

 

Lễ tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng tại Pháp viện Minh Đăng Quang năm Giáp Ngọ 2014 là một sự kiện trọng đại của Hệ phái Khất Sĩ. Đây là dịp để những người con Khất Sĩ bày tỏ tinh thần tri ân, báo ân đối với Tổ sư – người đã dày công khai lập nên Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam; là dịp để toàn thể Tăng Ni Phật tử Hệ phái có dịp nhìn lại chặng đường 70 năm Phật giáo Khất Sĩ hình thành và phát triển; cũng là dịp thể hiện dấu ấn của Đạo Phật Khất Sĩ trong tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 

Chính vì ý nghĩa trọng đại trên, chư tôn đức giáo phẩm Hệ phái trong năm qua đã chỉ đạo, tổ chức các cuộc họp nhằm đưa ra chương trình tổ chức chi tiết, phân các ban đặc trách, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân. Cuộc họp ngày 17 tháng Chạp năm Quý Tỵ 2013 vừa qua đã thể hiện sự thống nhất chung và sự nhiệt tâm đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni. Tuy nhiên, theo đánh giá của chư tôn đức, vẫn còn nhiều vấn đề dở dang cần được bàn thảo, phương hướng hoạt động của một số tiểu ban chưa triển khai hoặc còn chưa rõ.

 

Nay, kính thỉnh chư tôn đức giáo phẩm Hệ phái, kính mời toàn thể chư tôn đức Tăng Ni đã được phân công trong các ban của Đại lễ hoan hỷ có mặt đầy đủ, tham dự cuộc họp cuối cùng để hoàn thiện công tác tổ chức Đại lễ. Kính mời chư tôn đức thành viên trong các tiểu ban cũng hoan hỷ tham dự để đóng góp ý kiến.

 

Thời gian bắt đầu lúc 7 giờ 30’ ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (nhằm Chủ nhật, ngày 16/2/2014) tại Pháp viện Minh Đăng Quang. Thời gian kết thúc phiên họp tùy theo sự trình bày, triển khai kế hoạch của mỗi tiểu ban. Do đó, rất mong các tiểu ban thống nhất phương hướng hoạt động của tiểu ban mình, chuẩn bị đề án bằng văn bản cụ thể gởi về trước cho Ban Thư Ký (nếu được) để ngày họp chư tôn đức góp ý.

 

Kính chúc chư tôn đức đầy đủ sức khỏe, góp phần cho sự thành công chung của Đại lễ.

 

                                                               TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ

                                                                          CHÁNH THƯ KÝ

 

                                                                          TK. GIÁC PHÁP