NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Thông báo / THÔNG BÁO AND_01

, Thứ Hai 2011-08-23

 

THÔNG BÁO AND_01

Ban Biên Tập AND_

 

A. Mùa Vu-lan Phật lịch 2555, báo điện tử Ánh Nhiên Đăng chính thức ra mắt quý vị khán thính giả trong và ngoài nước Việt Nam. Ánh Nhiên Đăng là một tờ báo điện tử có 7 trang chính, gồm Trang chủ, trang Đạo Phật Khất Sĩ, trang Thư viện Chánh Pháp, trang Thư viện Media, trang Bản tin Phật giáo, trang Diễn đàn Nhiên Đăng và trang Liên lạc. Ngoài Trang chủ mang tính trình diện trên thế giới ảo Internet, 6 trang chính còn lại là tập hợp của 35 trang với những nội dung đại khái như sau:

 

 1. Lịch sử – Tổ chức: của Đạo Phật Khất Sĩ, bao gồm quá trình thành lập & phát triển, tiểu sử chư Tổ Thầy, hệ thống quản lý điều hành, các giáo đoàn, các cơ sở tịnh xá tịnh thất...
 2. Tư tưởng – Văn hóa: của Đạo Phật Khất Sĩ, bao gồm tư tưởng Khất Sĩ, tư tưởng giải thoát, các lễ hội, các truyền thống, các sáng tác văn học nghệ thuật mới, kiến trúc, điêu khắc Phật giáo Khất Sĩ…
 3. Giáo dục – Hoằng pháp: các hoạt động giáo dục của Đạo Phật Khất Sĩ, bao gồm các chương trình học, các khóa bồi dưỡng, các mùa An cư, các khóa tu, các Pháp viện trong và ngoài nước, các đoàn Du Tăng khất sĩ, khất thực hóa duyên, thuyết giảng…
 4. Tịnh xá đạo tràng: của Đạo Phật Khất Sĩ, trong và ngoài nước…
 5. Thông báo: nội bộ Đạo Phật Khất Sĩ, bao gồm mọi thông báo của các ban tổ chức, thông điệp của chư tôn đức Tăng Ni, các thư mời phổ biến chung, chiêu sinh, tưởng niệm, đại lễ các nơi…
 6. Hội chúng: chúng Minh Đăng Quang, chúng Ca-diếp, chúng Phú-lâu-na, chúng Trợ duyên Phật pháp, hội Cựu Tăng Ni sinh Khất Sĩ, các hội bảo trợ… cần gì thì đăng ở đây. Đây là không gian dành cho các hội chúng hoặc tự phát hoặc do Ban đại diện Phật giáo tổ chức. BBT cũng sẽ hỗ trợ giới thiệu giúp.
 7. Tấm lòng Vàng: nói về những tấm gương đạo đức, từ thiện xã hội là một phần trong đó. Gương đạo đức là gương từ bi, gương đức hạnh, gương hiếu thảo, gương kiên nhẫn, gương phổ tế…

 

*****

 

 1. 5 Nikaya: 5 bộ Trường, Trung, Tăng-chi, Tương Ưng và Tiểu bộ được dịch từ văn hệ Pàli. Là 1 trong 10 trang thuộc Thư viện Chánh Pháp.
 2. 4 A-hàm: 4 bộ Trường, Trung, Tạp và Tăng Nhất A-hàm được dịch từ văn hệ Hán ngữ.
 3.  Kinh Bát-nhã – Phương đẳng: các kinh Bát-nhã, Kim Cương, Duy-ma-cật, Bảo Tích, Địa Tạng, Dược Sư…
 4.  Kinh Pháp Hoa – Hoa Nghiêm – Niết-bàn: 3 kinh.
 5.  Luật tạng: 6 bộ đại luật Tứ Phần, Ngũ Phần, Thập Tụng, Ma-ha Tăng-kỳ, Thuyết Nhất Thiết Hữu và Vinaya (Pàli).
 6.  Luận tạng: tất cả các luận thư xưa nay như Đại Trí Độ, Ma-ha Chỉ Quán, Thanh Tịnh Đạo Luận, Chánh Pháp Nhãn Tạng… của các bậc đại sư.
 7.  Chơn Lý: các Chơn Lý, Bồ-tát Giáo, Kinh Tụng, Nghi thức…
 8.  Tác phẩm mới: của văn học nghệ thuật Phật giáo hiện thời.
 9.  Pháp học: mỗi ngày đưa 1 bài học thuộc lòng, trích từ kho Thư viện Chánh Pháp, nhằm đối trị bệnh lười học pháp của mọi người.
 10.  Kiểm tra Phật pháp: kiểm tra các dạng luận, trắc nghiệm, đặt giả thiết… nhằm thúc đẩy sự học tập Phật pháp của mọi Phật tử xuất gia và tại gia.

 

*****

 

 1.  Pháp âm – Mp3: các băng thuyết giảng của chư tôn đức Tăng, Ni Khất Sĩ thể loại Mp3, không hình. Là 1 trong 8 trang thuộc Thư viện Media.
 2.  Pháp thoại – VCD: các băng thuyết giảng của chư tôn đức Tăng, Ni Khất Sĩ các thể loại có hình.
 3.  Hành hương – Du lịch: về các Thánh tích, các danh sơn Nga Mi, Phổ Đà, Yên Tử, Cấm Sơn… các già-lam đạo tràng…
 4.  Phim ảnh Phật giáo.
 5.  Các phần khác: băng đĩa lễ hội, các bài tập khí công, dưỡng sinh, băng hướng dẫn cách tọa thiền, các khóa tu, các lễ tưởng niệm…
 6.  Ăng-bum ảnh: ảnh tịnh xá, ảnh chư tôn đức, ảnh pháp khí, ảnh biểu tượng Phật pháp…
 7.  Nhạc Phật giáo: nhạc không lời, các bài chú của Đài Loan, Tây Tạng, nhạc lễ; nhạc kỷ niệm Đản sinh, Thành đạo, Chuyển pháp luân, Vu-lan… nhạc mới sáng tác…
 8.  Ấn tống băng đĩa: những ai phát tâm ấn tống băng đĩa Phật giáo cho mọi người, And_ sẽ trợ duyên phân phát.

 

*****

 

 1.  Tin Phật sự: mọi tin tức của Phật giáo trong và ngoài nước, mang tính thời sự, thuộc Bản tin Phật giáo.
 2.  Phật giáo 5 châu: BBT trang And_ giới thiệu về các nền Phật giáo xưa nay, mang tính lịch sử.
 3.  Giáo dục: sự giáo dục thân khẩu ý của Phật giáo các nơi, các trương trình du học, các cuộc tuyển sinh…
 4.  Gia đình Phật tử: trong và ngoài nước, từ trung ương tới cơ sở, cần giới thiệu gì về gia đình Phật tử của mình, những văn hóa, lễ nghi…

 

*****

 

 1.  Đạo đức xã hội: trong trang Diễn đàn Nhiên Đăng, nghị luận về mọi vấn đề đạo đức xã hội. Đề tài do BBT hoặc do thành viên nêu ra.
 2.  Phật pháp: trao đổi Phật pháp trong trang Diễn đàn Nhiên Đăng, đề tài do BBT hoặc do thành viên nêu ra.
 3.  Tâm tâm: mọi ước nguyện, mọi chia sẻ tâm tư, mọi buồn vui mừng giận chính đáng, những lời cảm tạ chưa kịp nói, những kỷ niệm về một bậc thầy, một ngôi trường Phật giáo hay một ngôi già-lam thắng tích nào đó… đều có thể đăng ở đây, nếu cần.
 4.  Quà tặng: ai cũng có thể tặng thơ, văn, nhạc, ảnh, video clip… cho cá nhân hoặc tập thể thông qua trang này.

 

*****

 

 1.  Trang nhà: trong trang Liên lạc. Trang này giới thiệu trang nhà And_, sự thành lập, tôn chỉ, Ban Biên Tập And_, Ban Bảo Trợ And_, các thông báo nội bộ, lượng người truy cập…
 2.  Quý khách: cho mọi liên lạc của các khán thính giả. Phần này là sự liên lạc trao đổi riêng giữa khách và ban biên tập, nhưng khi có các bài cảm tưởng hay, các ý tưởng đóng góp tích cực, các thông tin liên hệ đến nhiều người… thì cũng lấy đăng qua Trang nhà để phổ biến chung và để khích lệ.

 

*****

 

B. Ánh Nhiên Đăng không đại diện riêng cho một tổ chức hay cá nhân nào.

Ánh Nhiên Đăng là sân chơi, là đất dụng võ, là quán trà bên đường, là mái đình làng, là sân ga, là tiệm bách hóa, là lớp học, là pháp hội, là thư viện, là đạo trường… của mọi Phật tử xuất gia và tại gia.

Ánh Nhiên Đăng mang tính không lợi nhuận, những thông tin được đăng lên không phải tốn kém lệ phí và cũng không có nhuận bút hay thù lao cho tác giả. Sau này, khi Ánh Nhiên Đăng có ngân quỹ riêng thì sẽ dùng để trả tiền thuê mạng (bằng cách chuyển khoản), phần còn lại tùy nghi tập thể sử dụng.

Ánh Nhiên Đăng dự định có 2 ban là Ban Biên Tập và Ban Bảo Trợ,  đồng thời sẽ lập những văn phòng đại diện ở các miền. Ánh Nhiên Đăng sẽ được viết tắt là “And_”.

Và hiện tại And_ chỉ mới được tổ chức bằng một ngôn ngữ là tiếng Việt.

 

*****

 

C. Ánh Nhiên Đăng do chư đại đức Tăng, Ni khất sĩ thành lập và tổ chức hoạt động. Các hàng Phật tử xuất gia và tại gia ở mọi nơi cũng đều có thể bình đẳng tham gia làm thành viên Ban Biên Tập And_ và thành viên Ban Bảo Trợ And_, tùy theo tâm nguyện, năng lực và điều kiện cuộc sống cho phép.

Các tổ chức, đoàn thể nếu có nhu cầu thông báo, phổ biến gì trên Ánh Nhiên Đăng cũng đều được tham gia bình đẳng, qua 36 trang nội dung nói trên.

Các tịnh xá, tịnh thất, các cơ sở Phật giáo trong và ngoài nước cũng vậy.

Xin trân trọng kính mời mọi người tham gia Ánh Nhiên Đăng.

 

*****

 

--------------------------------------------------