CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Chơn Lý / Ánh Nhiên Đăng

, Thứ Hai 2011-09-16

 

ÁNH NHIÊN ĐĂNG

Pháp sư Giác Nhiên

(Vi tính: Tâm Duyên)

THAY LỜI TỰA

 

ÁNH sáng từ bi bủa khắp trời

NHIÊN quang đèn huệ rọi cùng nơi

ĐĂNG minh soi thấu trong ba cõi

TỎ RẠNG lý chân chỗ tuyệt vời

 

Tuyệt vời đạo pháp chỗ thâm sâu

Chính tại trong tâm, khỏi vọng cầu

Vái lạy, khẩn nguyền chi nhọc sức?

Tự mình có Phật, khỏi tìm đâu!

 

Tìm đâu thấy Phật ở bên ngoài?

Chưa tỉnh giấc nồng, mãi đắm say

Dục lạc, tiền tài, thêm lợi lộc…

Dễ gì ra khỏi chốn trần ai?

 

Trần ai đày đọa kiếp luân hồi

Biển khổ phập phều cứ nổi trôi

Tưởng cõi Ta-bà là hạnh phúc

Ngờ đâu khổ khổ lắm chao ôi!

 

Chao ôi! Thế sự thấy mà ghê

Nghiệp lực chúng sanh quá nặng nề

Mượn tiếng chuông vàng ngăn cảnh tỉnh

Cho người giác ngộ thoát rừng mê

 

Rừng mê lạc hướng đã từ lâu

Quanh quẩn không ra, mới khổ sầu

Nay ÁNH NHIÊN ĐĂNG SOI TỎ RẠNG

Hữu duyên sớm khá bước quay đầu

 

Quay đầu, Cực lạc sẽ kề bên

Gắng chí làm sao được vững bền

Quả giác trong tay mau với hái

Gìn lòng son sắt, dạ đừng quên.

 

Mùa xuân năm Ất Tỵ 1965

Trưởng đoàn Du Tăng Khất Sĩ

Pháp sư Giác Nhiên

 

 

TU LÀ CỘI PHÚC, TÌNH LÀ DÂY OAN!

 

Tình, Danh, Lợi, Ruộng, Tiền, Vàng, Bạc

Bảy món làm lung lạc chơn tâm

Tu là cội phúc gì hơn

Ái tình oan nghiệt, nghĩa nhơn chẳng còn!

 

***

 

Tình là biển khổ rừng hoang

Tu: nguồn cội phúc, Lạc bang đời đời

Ái tình chìm đắm chơi vơi!

Động lòng thương xót, dụng lời khuyên răn.

 

***

 

Tình yêu là mối oan gia

Làm người bao kiếp đọa sa vì mày!

***

Tình yêu ơi hỡi tình yêu

Ngươi là ngọn lửa đốt thiêu tâm hồn!

 

***

 

Tình yêu độc hại đứng đầu tiên

Sớm thoát ra mau, bớ bạn hiền!

Nương ánh Từ quang xa bến tục

Tu là cội phúc, dứt ưu phiền.

 

 

VẤN:

 

Cuộc thuyết pháp đoàn Du Tăng Khất Sĩ

Tại Phong Dinh được sáu bảy hôm nay

Lời lẽ Sư rất thanh dịu hiền hòa

Được cảm hóa, nhiều tâm hồn rắn rỏi

 

Hàng trí thức đồng khen Sư tài giỏi

Lời thao thao bất tuyệt lại hùng hồn

Cả châu thành nghe tiếng dội vang đồn

Ai cũng nói Sư Nhiên tài hay giỏi

 

Vì lẽ ấy nên tôi xin học hỏi

Mong chờ Sư chỉ dạy chỗ hoài nghi

Sư nói rằng: Đời sanh tử biệt ly!

Tu cội phúc, còn tình là oan trái

 

Nhưng tôi hiểu, cuộc đời đầy ưu ái!

Đâu phải là những mối nợ oan gia

Gái mỹ miều, trai anh tuấn tài ba

Tình duyên ấy mới gọi là hạnh phúc

 

Còn người tu chẳng khác gì lao ngục

Giới buộc ràng trong tí bé túng tù

Bởi tiền nhân, căn kiếp thiếu công phu

Nên hiện tại mối oan gia đền trả

 

Tu khổ hạnh một ngọ trai ròng rã

Mặc trong mình với áo vá ba manh

Trọn đời không đồng xu nhỏ cất dành

Thân vất vả với màn trời sương chiếu

 

Tu hạnh phúc vậy tôi đây cũng kiếu

Hạnh gì đâu, thấy quá khổ quá sầu

Phúc gì đâu, thấy quá khổ quá rầu

Như đã chết chưa chôn, chờ hành xác

 

Điều thắc mắc, tôi muốn sao thấu đạt

Mong nhờ Sư phân giải rõ tận tình

Tu làm sao được hạnh phúc cho mình?

Mà lại gọi ái tình là oan trái?

 

ĐÁP:

Này bạn ơi, lắng nghe tôi đáp lại

Điều nghi trên, thiếu chi kẻ hiểu lầm

Tưởng thân này sống mãi được ngàn năm

Nên đắm đuối theo tiền trần mộng ảo

 

Mê đắm sắc, ôi còn gì nhơn đạo?

Trụ mê tình, mổ bụng giết Tỷ Can

Nhiều quan trung, bởi ái quốc thác oan

Ấy có phải đa tình đa oan trái!

 

Còn Từ Hải bị nàng Kiều giết hại

Bởi tin lời Tôn Hiến dụ hàng đầu

Vì mê tình nên Từ Hải mạng thâu

Thì cũng bởi ái tình gây oan trái

 

Kìa Đổng Trác, Lữ Bố đành sát hại

Người cha nuôi để chiếm đoạt ái tình

Vì Điêu Thuyền rất kiều diễm lịch xinh

Gái quốc sắc, trai si tình đắm lụy

 

Chàng Trọng Thuỷ, Mỵ Châu đều ngã quỵ

Chết vì sao, cũng vì bởi ái tình!

Hại vua cha đồng cả thảy liều mình

Cũng tại bởi con vì tình, vì ái

 

Người mỹ nữ như Tây Thi càng hại

Người đẹp xinh như Kiều Nguyệt càng nguy

Kẻ si tình, họ đâu kể là gì

Muôn ngàn tội, nó đứng đầu số một

 

Dây tình ái, nó càng bao thắt cột

Muôn ngàn đời, ức kiếp khó thoát ra

Bởi ái tình, tiêu tan hết cửa nhà

Nước bị mất cũng bởi chưng vì nó

 

Tình nguy hại, vướng vô rồi rất khổ

Một phút vui mà muôn kiếp trầm kha

Tình gây nên nhiều nghiệp chướng oan gia

Sanh tử mãi, xuống lên đều do nó…

 

Tình gây tạc, dễ gì ai vứt bỏ

Nào cháu con, chồng vợ mãi bao vây

Biết đời nào mới thoát khỏi đọa đày

Mối oan trái của ái tình câu thúc

 

Về đạo đức, chính tu là cội phúc

Người chẳng tường, cho lao ngục tù đày

Bởi thấy tu sao khổ cả đêm ngày

Liền vội nói, bị trời đày thể xác

 

Không, không đâu, người tu đà thanh thoát

Tâm nhẹ nhàng, thư thả cả ngày đêm

Khỏi lo danh, nghĩ lợi với thù hiềm

Sống thanh đạm, một ngọ trai là đủ

 

Không tiền bạc, không cất dành bảo thủ

Khỏi tham lam, khỏi oan nghiệp nặng nề

Khỏi tử sanh, khỏi oan nghiệp nặng nề

Khỏi đau khổ, khỏi tràn trề ưu ái

 

Ngày một ngọ nhưng tâm hồn thư thái

Khỏi bận lòng với mỹ vị cao lương

Mặc tam y nhưng tâm khỏi lo lường

Tuy chằm khiếu, miễn che thân lành kín

 

Dùng thuốc men là khi nào có bịnh

Nhờ đàn-na tín chủ giúp hộ cho

Ở cốc tranh lều lá khỏi phiền lo

Gọi giải thoát trong vấn đề tứ sự

 

Không nhà cửa khỏi nhọc công tư lự

Không tàu bè khỏi sợ chỗ tốn hao

Không đất vườn khỏi sợ kẻ cuốc đào

Không tủ sắt lo làm chi trộm cướp

 

Một quả bát vui với cùng mây nước

Bộ tam y, vui với thú tiêu dao

Đến đô thành thì thuyết pháp kêu gào

Giộng chuông giác cho người mau hướng thiện

 

Chèo thuyền pháp vượt dòng khơi giữa biển

Vớt hàm linh đang trồi hụp chơi vơi

Tuỳ căn cơ khuyến giáo cứu độ đời

Lúc tịnh dưỡng nơi rừng sâu núi thẳm

 

Cảnh tịch mịch, dễ tham thiền suy gẫm

Thả tâm hồn đến tận cõi huyền thâm…

Định dồi trau, sáng suốt tợ trăng rằm

Vui nước trí, non nhân càng thỏa thích

 

Ngắm tòng bá màu xanh như nước bích

Nghe suối đờn tựa bản nhạc du dương

Dùng đèn trăng, quạt giá suốt đêm trường

Dùng máy lạnh bằng giá trời sương tuyết

 

Nương động đá để tu tâm mài miệt

Lúc đói lòng, rau trái sẵn trong rừng

Nước phông-tên chảy suốt cả đêm ngày

Của Tạo hoá, đặt ống từ vô thỉ

 

Đó hạnh phúc, nhà Du Tăng Khất Sĩ!

Chốn thanh nhàn tựa thắng cảnh thần tiên

Chẳng sầu lo với bao nỗi ưu phiền

Tâm thư thả, ấy là chân hạnh phúc!

 

Không con vợ, không buộc ràng câu thúc

Khỏi ái tình, khỏi vướng nợ oan gia

Khỏi bạc tiền, khỏi ruộng đất, cửa nhà

Khỏi quả báo, khỏi luân hồi sanh tử

 

Tu hạnh phúc còn biết bao nhiêu thứ

Đây giãi bày một khía cạnh nào thôi

Bạn nghe xong nếu thông cảm qua rồi

Xin cho biết vừa lòng không, hai lẽ?

 

Nhà đạo tâm, không còn gì bác bẻ

Nên tỏ lòng rất vui vẻ hân hoan!

Lời đáp ra thật đúng lý hoàn toàn

Tôi cảm phục những điều Sư giảng dạy.

 

Tịnh xá Ngọc Minh – Cần Thơ

ngày 10-5 Nhâm Dần 1962

 

 

TU LÀ CỘI PHÚC

 

Tu là cội phúc cả đời trai

Cố chí, bền tâm gắng miệt mài

Khỏi vợ, khỏi con, xa nghiệp báo

Khỏi tình, khỏi ái, lánh cân đai

Tâm chơn vắng lặng dường tiên cảnh

Tánh tịnh như như chốn Phật đài

Nên gọi tu hành chơn hạnh phúc

Khuyên người tầm đạo thoát trần ai.

 

 

TÌNH LÀ DÂY OAN

 

Tình là cột trói mối dây oan

Nữ tú, nam thanh mãi lạc đàng

Một phút ham vui vì gió nguyệt

Muộc đời đau khổ thể hoa tàn!

Nghĩ suy tận tột càng chê chán

Xét gẫm qua rồi lại thở than

Phật, Thánh, Tiên, Hiền đều ngán sợ

Nên cho tình ái nợ dây oan!

 

 

ĐỜI LÀ BIỂN KHỔ

 

Đời là biển khổ cảnh đau thương!

Say đắm làm chi giấc mộng trường

Danh lợi thế quyền như bọt nước

Tiền tài vật chất tợ sa sương

Trăm năm không đạo gây thêm tội

Một kiếp biết tu khỏi lạc đường

Khuyên hỡi khách trần mau tỉnh ngộ

Nương thuyền Bát nhã đáo Tây phương.

 

 

ĐẠO LÀ THANH NHÀN

 

Đạo đức là nơi cảnh thú nhàn!

Thoát vòng nghiệp chướng khỏi đa mang

Chơn tâm thanh tịnh không sầu muộn

Bổn tánh lặng yên chẳng buộc ràng

Ngũ nhãn lục thông liền chứng đắc

Tam thân tứ trí phóng hào quang

Biết ra chính thiệt ta là Phật

Tự tại thung dung cõi Niết-bàn.

Lưu bút ngày 20-5-1962

Tịnh xá Ngọc Minh - Cần Thơ

 

 

PHẬT LÀ TOÀN HIẾU

 

Phật xưa hiếu thảo kể hà sa

Đến kiếp hiện nay cũng đậm đà

Đao Lợi thiên cung về viếng mẹ

Ca Tỳ La Vệ đến tìm cha

Khom lưng đảnh lễ đồi xương trắng

Đưa mặt cho hôn một mẫu già

Đến thác kim quan còn bật nắp

Soi cùng hiếu tử mấy người qua.

 

 

TƯỞNG ĐẾN ÂN ĐỨC PHẬT

 

Ân Phật lớn lao chẳng nghĩ lường

Cũng vì bác ái với lòng thương

Xả thân tuổi trẻ tầm chơn lý

Cầu đạo chẳng màng bậc đế vương!

Vợ đẹp con yêu đành gác lại

Cha già mẹ yếu đoạn tình thương

Nguyện sau đắc quả tròn ngôi vị

Cứu độ quần sanh khỏi lạc đường!

 

 

TƯỞNG ĐẾN ÂN MỤC KIỀN LIÊN

 

ÂN thâm phụ mẫu sánh bằng non

ĐẠI đức Mục Liên giữ vẹn tròn

HIẾU thảo bát cơm dâng đến mẹ

MỤC thân thấu tỏ nỗi lòng con

KIỀN tâm cố giữ niềm trung hiếu

LIÊN kết gắng gìn dạ sắt son

BỒ phổ độ sanh tròn bổn nguyện

TÁT lai vĩnh kiếp tiếng thơm còn!

 

 

KHUYÊN BỎ RƯỢU

 

Thuốc độc giết tiêu tâm trí huệ

Lời khuyên Phật Thánh: Phải nên chừa

 

***

 

Rượu uống vô say, đâu có lợi

Còn thêm mất hạnh, chúng chê cười!

 

***

 

Khuyên các bạn, sớm mau nên bỏ rượu

Lỡ uống vào, say loạn tánh cuồng tâm

Thốt ra lời, lắm nhiều chuyện sai lầm

Mê nhiễm nó, ôi cuộc đời khốn lụy!

 

Phật, Thánh, Tiên đã nhiều phen dạy kỹ

Rượu vốn là món độc dược hại người

Khuyên người đời chớ khinh bỉ dễ ngươi

Tuy nước lã mà nguy hơn xà yết (rắn)

 

Vài xị đến, đâu còn gì phân biệt

Dầu nhạc gia, dầu thúc bá mặc tình

Cứ cãi đùa, đều lớn nhỏ lặng thinh

Ai đối diện thì phùng mang trợn dọc

 

Vì bôi tửu làm bao người thảm khốc

Cha mẹ buồn, vợ con khổ vô cùng!

Vài ba ly, ra oai hổ hành hung

Nào nghĩ đến xóm giềng hay cô bác

 

Khi đụng tiệc nào kể chi sống thác!

Nhậu nhậu đi, nhậu nhậu giải cơn sầu

Nhậu nhậu sao cho rớt giếng té cầu!

Đường chê nhỏ, dưới hầm mương mãi lội

 

Khi đụng chén, đụng ly càng tạo tội

Dầu ông trời không sợ, sợ chú cai

Rượu là môn độc hại đứng đầu bài

Muôn ngàn tội, nó là anh số một

 

Người quân tử phải hiểu cho tận tột

Tánh sân si bởi gốc rượu mà ra…

Nước nhà tan cũng bởi rượu đó mà

Dân nhu nhược, yếu hèn chưng bởi rượu

 

Người mê chấp, vô lễ vì vô tửu

Mỗi việc chi cần có rượu đứng đầu

Bởi tại người chẳng rõ lý cao sâu

Sách dạy trúng, lỗi tại ta hành trật

 

Tửu nhập tâm, dầu chuyện chi bí mật

Cũng trở thành bật mí lộ công khai

Bậc Thánh xưa có chỉ dạy phân bày

Đa tửu nhục, lễ nghĩa nhân đồng thất

 

Ba xị đế uống vô rồi loạn thật

Rượu vô rồi còn lễ nghĩa làm gì

Rượu vô rồi càng nóng nảy, sân si

Vô ót ót, mặt đỏ phừng tê tái

 

Vô vài chén đâu còn gì quấy phải

Nên gọi rằng: Vô tửu vô lễ nghì

Chàng rể kêu ông cha vợ bằng mi

Còn nhạc mẫu, con quỷ già thèo lẻo…

 

Ôi, rượu rượu tuy xem ra trong trẻo

Mà hại hơn rắn độc với hổ lang…

Tiêu lầu đài, tiêu hết cả giang san

Tiêu sự nghiệp, tiêu vợ con vì nó

 

Lời khuyên nhủ, những người tu dứt bỏ

Được ngày nay, quý hơn để ngày mai

Bốn vách tường, nó đứng trước đầu bài

Người trí giả sớm cần mau hối cải.

 

***

 

Rượu làm ngả nước với nghiêng thành

Rượu hại anh hùng mất tiếng thanh

Rượu thuở nào Thương hư hại nước

Rượu như vua Trụ phải tan tành

Rượu là độc kiếm nên xa lánh

Rượu ấy ma đời báo chúng sanh

Rượu quá gớm ghê vì tích cũ

Rượu mà tham nhiễm, chịu nhơ danh.

 

***

 

Rượu làm loạn tánh phải hư thân

Khuyên chớ say mê tập thói trần

Tiền mất tật còn, gây tội lỗi

Lời khuyên ai nấy bỏ đi lần.

 

***

 

Rượu hại còn hơn rắn độc xà

Giết mòn Phật tánh phải tiêu ma

Vướng nhằm khổ lụy muôn đời kiếp

Nhắn nhủ cùng chung khắp trẻ già.

 

***

 

Rượu bởi chất men dễ tập ghiền

Khuyên cùng lớn nhỏ phải nên kiêng

Không mê, không nhiễm, không sầu muộn

Khỏi tốn, khỏi hao, khỏi mất tiền.

 

***

 

Kiêng rượu không say, giữ tánh thường

Đừng mê hoa nguyệt khỏi tai ương

Đừng theo cờ bạc còn gia sản

Giận tức mà dằn khỏi họa vương.

 

Vũng Tàu 18-1-1962

 

 

LỜI THẦY KHUYÊN

(Lời tự thuật, một bần Tăng ẩn dật)

 

Này đồ đệ, lắng nghe Thầy phân giải

Bước đường tu, con hối cải mau con

Đời mỏng manh như tim lụn dầu mòn

Đèn leo lét, bão tố đưa vùn vụt!

 

Này con hỡi! Con chớ nên thâu rút

Tiền, bạc, vàng như tuyết gá cành cây

Mới thấy đây rồi tiêu mất mới đây

Một miếng ruộng, ngàn năm muôn chủ đứng

 

Túi không đáy, con càng thâu chứa đựng

Mà tạo gây tội lỗi ngất trùng trùng

Quỷ vô thường cho biết lúc lâm chung

Phủi tay trắng, con về chầu Diêm chúa

 

Này con hỡi, mến ham chi bồ lúa?

Như gà kia, chủ rải thóc mỗi ngày

Đủ da lông, chủ cắt cổ xé phay

Trộn bắp chuối, rau răm còn chê ít

 

Gẫm hạc nọ, núi rừng càng thỏa thích

Không cất dành hột thóc để ngày mai

Không chuồng lồng, không sầu khổ bi ai

Không bổng lộc, không vào trong chảo nước

 

Con xét rõ sự đời mà tránh trước

Để đáo đầu hối chẳng kịp con ôi!

Tre còn măng, không uốn sớm cho rồi

Chừng nước lụt đắp bờ đê sao kịp?

 

Con đừng ỷ dùng oai quyền lấn hiếp

Con đừng tranh những kẻ yếu hơn con

Con đừng đua những kẻ đã thua rồi

Con đừng hiếp với những người yếu thế

 

Lòng gian ác sanh lắm điều tác tệ

Ăn mòn tiêu Phật tánh với tâm chơn

Như ngôi tòa gỗ lớn chẳng chút sờn

Vì mối mọt đục khoan dần phải đổ

 

Dầu thành trì, tướng binh hùng kiên cố

Bị nội công, giặc lấy dễ như chơi

Nếu tâm con không thúc liễm kịp thời

Vô thường đến, ăn năn đà trễ muộn

 

Này con hỡi! Con chớ nên quý chuộng

Lũ thất tình, lục dục báo đời con

Nó phá tiêu chơn tánh Phật hao mòn

Sa vực thẳm, muôn đời con đau khổ

 

Lũ tứ tướng, tam tâm thường cám dỗ

Dắt con đi mãi lạc hố lầm đường

Lòng từ bi, Thầy động mối tình thương

Khêu đuốc huệ, chỉ con tìm chơn lý

 

Này con hỡi! Thầy khuyên con nhớ kỹ

Sự tu hành, con cố gắng bền tâm

Quyết tu sao thoát khỏi chốn mê lầm

Cõi Phật quốc, con sớm về an hưởng

 

Con nên mở lòng từ bi đại lượng

Tha lỗi người đã lầm lỡ tạo gây

Ai tôn con bậc quân tử, bậc thầy

Con thích lắm, sao không làm quân tử?

 

Bậc quân tử lòng vị tha dung thứ!

Tội lỗi người đều hỷ xả khoan dung

Rải lòng thương bác ái khắp tận cùng

Đồng cứu vớt bao người đang thống khổ

 

Con nên hiểu, nơi giữa cơn giông tố

Thuyền dật dờ, biết đậu bến nào đây?

Kẻ chỉ Nam, người chỉ Băc, Đông, Tây…

Nhiều phương hướng, biết đâu mà nương tựa?

 

Nay Thầy chỉ cho các con trau sửa

Rèn tâm chơn, tánh nhẫn được thuần lương

Từ thuở xưa, con lầm lỗi lạc đường

Vì cũng bởi theo danh, tài, lợi, sắc

 

Dây oan nghiệp, con ngày càng cột thắt

Mối hận thù, con siết chặt vào tâm

Làm, nói ra biết bao việc sai lầm

Nên quả báo đến đòi con phải trả

 

Này con hỡi! Thầy đau lòng xót dạ

Con không vui, Thầy đâu nỡ hân hoan!

Vì thấy con bị lụy lệ tuôn tràn

Khóc phận bạc như bèo trôi lơ lửng!

 

Con vô tội mà cam đành chịu đựng

Tình con ngay mà xét lý ra gian

Kẻ phao vu, người nghi kỵ nói oan

Vì danh lợi mà hại con đau khổ

 

Khi bực tức, con muốn ra thách đố

Giết cho rồi để tôi sống làm chi

Bị khảo tra hành phạt khổ li bì

Liền vội trách Phật Trời sao vô nhãn!

 

Này con hỡi! Con chớ nên xao lãng

Lắng lòng nghe, Thầy phân giải tận tình

Vì thương con, Thầy chẳng quản thân mình

Quyết khêu ngọn Nhiên đăng càng tỏ sáng

 

Này con hỡi! Con chớ nên thán oán

Mối hận thù tạo kết mãi làm chi

Ai trồng dưa thì sớm hái kịp kỳ

Bằng tỉa đậu, chậm mau gì cũng có

 

Con nhớ lại lúc con còn thủa nhỏ

Làm, nói ra con đâu có vẹn toàn

Tội con gây là con phải chịu cam

Hoặc quá khứ, kiếp này còn lưu lại

 

Này con hỡi! Con sớm mau hối cải

Bao lỗi lầm, con đã lỡ tạo gây

Quyết trau dồi, sửa đổi kể từ nay

Cho trong sạch, trở nên người toàn thiện

 

Lòng bác ái, nên Thầy đây nhủ khuyến

Con vui lòng trả nghiệp sớm con ôi!

Kiếp tiền nhân, con lỡ tạo ra rồi

Trả chưa dứt, kiếp này con tiếp trả

 

Kìa Đức Phật có dạy rành nhơn quả

Muốn biết đời quá khứ sẽ ra sao

Thì ngắm xem hiện tại hưởng thế nào

Bằng muốn rõ đời vị lai cũng dễ

 

Như hiện tại, việc làm đều tác tệ

Chẳng tội nào mà kiêng tránh lánh chừa

Thì đời sau quả báo cũng chẳng vừa

Hình với bóng gắn liền theo con nhé!

 

Còn hiện tại, gieo nhơn cho đúng lẽ

Biết ăn chay, bố thí lại làm lành

Giữ giới nghiêm, khỏi phạm giới sát sanh

Thường niệm Phật, tụng kinh rèn tâm tánh

 

Công quả mãn sẽ đắc thành Phật Thánh

Về Niết-bàn, Phật quốc hưởng con ôi!

Thì đời con đâu đọa kiếp luân hồi

Niềm đau khổ, con đâu còn vướng nữa

 

Đêm thanh vắng, Thầy kề lưng ngả dựa

Dưới tàng cây gần suốt hết đêm thâu

Vì thấy con quá đau khổ ưu sầu

Thầy tạm dệt vần thơ hầu nhắc nhở

 

Phương diệu dược, con uống vào ắt đỡ

Bịnh tình con đã vướng phải từ lâu

Vì thương con, Thầy chẳng quản đuôi đầu

Vừng đông rạng, đến đây Thầy gác bút.

 

***

 

Tiếng trống vang rền tỉnh giấc mê!

Trung tâm Cải huấn khổ muôn bề…

Tôi vào trong ấy ban kinh pháp

Khơi ấm cõi lòng khỏi tái tê!

 

***

 

Tội chơn nghe pháp vỗ tay vang

Tựa thể chiêm bao tỉnh mộng hoàng!

Phát nguyện quy y trì Ngũ giới

Pháp danh thọ ký được truyền ban

 

***

 

Nữ nam thọ giới cả gần trăm

Chứng tỏ lòng vàng quý đạo tâm

Nghe pháp ngộ liền nên tỉnh giác

Bởi vì thấu được lý huyền thâm!

 

***

 

Cảm tưởng của tôi giữa lúc này

Trầm, thăng, siêu, đọa tự mình gây

Sớm mau hướng thiện lo tu tỉnh

Thoát kiếp trầm luân khỏi đọa đày.

 

***

 

 

Trần Hữu Danh, pháp danh Thiện Quang, hỏi nhờ Pháp sư đáp họa giùm bài thi “Thắc mắc” dưới đây:

 

Sư nói rằng tu để cứu đời

Chúng sanh sao mãi chịu đầy vơi?

Non sông xiêu đổ ai chèo lái?

Tổ quốc hưng vong phó mặc người!

Vườn tược xác xơ cơn biến loạn

Xóm làng tang tóc lệ sầu rơi!

Tài cao trí cả không dòm ngó

Tu học mà sao chẳng liệu thời?

 

 

PHÁP SƯ GIÁC NHIÊN ĐÁP HỌA Y VẬN

 

Tôi quyết ràng tu mới cứu đời

Chúng sanh vô đạo mới đầy vơi

Non sông xiêu đổ vì tham ác

Tổ quốc suy vong bởi hại người

Tâm chánh lập ra đời đạo đức

Lòng tà gây thảm lệ sầu rơi!

Tại sao biết vậy, không tu niệm?

Cứu độ trần gian mới kịp thời!

 

 

MỘT GIẤC MỘNG TRƯỜNG

 

Một giấc kê vàng dậy phủi tay!

Sao người chưa tỉnh giấc mê say?

Lợi danh tựa thể chòm mây bạc!

Tài sắc dường như tuyết phủ ngoài!

Vàng bạc ngàn kho đâu thế chết?

Ngọc ngà muôn vựa cứu giùm ai?

Thế nên Phật dạy trên đời giả!

Tu đắc Niết-bàn hết đổi thay.

 

***

 

Giải thoát thân tâm chẳng vướng trần

Dứt lìa mê muội với tham sân…

Chơn như tịch tịnh quang minh chiếu

Phản bổn hoàn nguyên được vẹn phần.

 

***

 

Phật, Tiên, Hiền, Thánh tại lòng ta

Xét thấu nguyên lai có một mà

Tùy thuận chúng sanh nhiều hạng bậc

Pháp môn huyền thiệt mới phân ba.

 

 

KHUYÊN BỎ TRẦU

 

Ăn trầu nhả xác phải hao tiền

Mà tập làm chi khổ bởi ghiền

Khuyên quý đạo tâm mau dứt bỏ

Được rồi khỏe nhẹ, sướng như tiên.

 

 

KHUYÊN BỎ THUỐC

 

Ghiền thuốc khổ tâm lắm bạn ôi!

Bạn nên bỏ thuốc sớm cho rồi

Hút chi tốn kém mà vô ích?

Biết nó hại mình sớm tự thôi.

 

 

KHUYÊN BỎ RƯỢU

 

Nghiện rượu lao tâm khổ lắm mà

Uống vào khốn lụy cả đời ta

Khá mau tỉnh ngộ tìm phương tránh

Nhắn nhủ cùng chung khắp trẻ già!

 

 

KHUYÊN BỎ Á PHIỆN

 

Á phiện tập ghiền phải lụy thân

Ốm đau tiều tụy mãi xoay vần…

Suốt đời chuốc lấy niềm đau khổ

Bỏ được là Tiên ở tại trần!

 

 

KHUYÊN BỎ TRÀ

 

Trà uống lỡ ghiền cũng nhọc thân

Khuyên trong huynh đệ hãy chuyên cần

Muốn mau giải thoát đừng vướng víu

Trà, rượu, thuốc men phải dứt lần.

 

 

KHUYÊN BỎ CỜ BẠC

 

Cờ bạc mà chi phải chịu nghèo?

Tối ngày chủ nợ cứ đeo theo

Còm lưng phỏng trán tiêu đâu hết?

Khổ lụy suốt đời mãi nạn eo!

 

 

KHUYÊN ĐỪNG DỤC LẠC

 

Dục lạc gây nên cảnh thảm sầu

Phong tình nọc độc biết ngừa đâu

Mê say hoa nguyệt nên chìm đắm

Muôn tội đều do “Dục” đứng đầu.

 

 

XA LÁNH TỨ ĐỔ TƯỜNG

 

Tửu, Sắc, Tài, Khí, tứ đổ tường

Đa thiểu, hiền, ngu tại nội xương

Nhược hữu thế nhân khiêu đắc xuất

Tiện thị thần tiên bất tử phương.

 

 

TẠM DỊCH:

 

RƯỢU hại còn hơn rắn độc xà!

SẮC tình mê nhiễm sẽ tiêu ma

TIỀN TÀI vật chất che tâm chánh

NÓNG GIẬN sân si khởi ý tà

Nhiều ít dại khôn đều vướng mắc

Ai người giác ngộ bước lần ra

Mới thiệt thần tiên lìa cõi chết

Ngự an vĩnh viễn cửu liên tòa.

 

 

KẾT LUẬN:

 

Trên đời tất cả biết tu tâm

Tránh khỏi mê sa với lạc lầm

Giữ giới, ăn chay bòn phước đức

Tham thiền thấu đạt lý huyền thâm.

 

Vậy hỡi ai kia muốn nhẹ nhàng!

Tự mình tháo cởi nghiệp đeo mang

Mê, say, đắm, nhiễm…không còn nữa

Quả Phật kề bên rất dễ dàng!!!

 

Bồ đề Chánh giác có đâu xa!

Tại chỗ tâm chơn dứt vọng tà

Diệt hết ngã nhơn cùng bỉ thử

Trừ tiêu nghiệp chướng lũ tam ma

Thất tình tội lỗi đâu còn vướng

Lục đục bẩn nhơ dứt nhiễm mà

Nếu cả trong đời ai cũng vậy

Niết-bàn Cực lạc dễ sang qua.

 

Hà Tiên, ngày 10-10-1964

 

 

ĐỜI ĐÁNG YÊU HAY ĐÁNG CHÁN?

 

Tôi quá yêu thương với cuộc đời

Yêu vì lặn hụp giữa dòng khơi!

Hết sanh rồi tử, luân hồi mãi

Nên mới tìm phương để cứu đời.

 

Đời sao đen bạc quá đời ơi!

Đời khổ cho người mãi thế thôi

Đời nếu sống mà vô vị quá

Đời mà như thế chết cho rồi!

 

Trò chơi đen bạc tựa như vôi!

Thay đổi, đổi thay chỉ mấy hồi

Trước mặt khen hùa dua nịnh hót

Sau lưng khua lưỡi chỉnh trề môi.

 

Nghĩ cuộc trần gian phải vậy mà

Tuồng đời như bóng thoáng đưa qua

Chuyển lai biến dịch không bền vững

Nên nói đời là cảnh huyễn ma!

 

Chao ôi! Thế sự đáng buồn thay!

Giả dối chen đua biện luận hoài

Mưu chước phương châm giành mối lợi

Công danh giết hại chẳng vì ai!

 

Tôi thấy rõ ra chán thật mà

Cũng đồng một giống, một màu da

Cũng đồng máu đỏ, đồng xương thịt

Mà ghét thù nhau nhỏ chí già

 

Tôi chán làm sao đạo giả danh

Tu mà còn phải lấn, chen, giành

Quyền cao, lộc cả, chùa to lớn

Bổn đạo tín đồ mãi cạnh tranh!

 

Đời đạo thấy ra chán thật mà

Đạo đời đều cũng sẽ tiêu ma

Nếu không tỉnh ngộ quày chơn lại

Noi dấu giáo truyền Phật Thích Ca!

 

Vậy hỡi ai người xét nghĩ sâu

Muôn ngàn đau khổ bởi vì đâu?

Phải chăng bổn tánh còn mê muội

Say đắm trần gian mãi khổ sầu?

 

Tiếng chuông cảnh tỉnh mãi quần sanh

Ai giác ngộ ra hướng thiện lành

Tìm ánh từ quang xa bóng tối

Hầu mong thoát khỏi lạc rừng xanh

 

Ai chán chường chưa cái sự đời

Đời người nào khác cuộc trò chơi!

Mang râu đội mũ xưng vương bá

Khó tránh vô thường một tấc hơi!

 

Nhưng, ít mấy ai xét tội đời…

Tìm đường tu tỉnh dưỡng nhàn chơi

Ham chi giả cảnh, tuồng mơ mộng?

Thương đó nên đây tỏ cạn lời!

 

Lời vàng ghi lại mấy dòng đây

Vì bởi tại sao nói thế này

Bởi quá yêu đời nên xuống bút

Vẹt đường thẳng lối chỉ về Tây!

 

Tôi chẳng dối lòng đó bạn ơi!

Tôi đâu dám chán cái chi đời

Dầu tôi có chán chi đây nữa

Chán cái “không đời” có thế thôi!

 

 

TÌNH SƯ ĐỆ

 

Tình sư đệ, Thầy mến yêu tha thiết

Buộc lòng Thầy phải tạm viết vần thơ

Dìu dắt con sang qua đến bến bờ

Thoát khổ hải trầm luân đường sanh tử

 

Này con hỡi! Thầy thấy con tích trữ

Chừng tắt hơn, đem theo được món gì?

Cõi trần gian, những vật chất điều chi

Là giả tạm, chớ tưởng lầm chắc thật

 

Vì mê muội, chôn tánh linh lấp mất

Vì lợi danh, che khuất cả chơn tâm

Tưởng nói làm, toàn những việc sai lầm

Ôi! Tội lỗi chập chồng, con có biết?

 

Thương đời con, cả đêm ngày mài miệt

Chạy vòng ngoài theo vật chất phù hoa

Uổng đời con phải chìm đắm đọa sa

Đều cũng bởi ái tình kia vương vấn!

 

Vì tình ái mà đời con lận đận

Gỡ không ra mà bứt cũng chẳng lìa

Thắt cột rồi thì khó nỗi phân chia

Muôn đời kiếp mãi trong vòng lao lý

 

Tình, Ái, Dục: nó là ba con quỷ…

Nhận đắm chìm biết bao kẻ chơn tu

Bậc tài cao, đức trọng lắm công phu

Còn ghê sợ, thế sao con ỷ lại?

 

Lửa tình dục rất càng nguy, càng hại

Nó đứng đầu, số một đó con ơi!

Thầy khuyên con nên xa lánh cho rồi

Mới luyện đạo, mau đắc thành chánh quả!

 

Đường tu học con gắng bền chí cả

Dầu gian truân, dầu hầm hố gai chông

Con bền tâm, chí dốc quyết một lòng

Gìn huệ mạng, chớ mê trần luyến tục

 

Con cần lấy giới luật điều câu thúc

Tránh đàn bà, con gái tánh lả lơi

Tránh đàn ông, trai trẻ thích vui chơi

Sớm ngừa binh hơn là con trị bịnh

 

Ái, Tình, Dục làm mất tâm chủ định

Vừa vọng tâm, con phải chặt bứt rời

Bằng chạy theo là khổ lụy suốt đời

Tiên, Thánh, Phật vẫn còn ghê sợ nó

 

Huống chi con, tánh trí tâm còn nhỏ

Sức tài đâu chống nổi giặc ma vương?

Ma dạo rong ngoài đầu ngõ, xóm đường

Chừng cọp bắt, thôi Thầy vô phương cứu!

 

Muốn đạo quả được chóng mau thành tựu

Con hằng gìn, đóng chặt cửa sáu căn

Trai gái xinh, lưỡng nhãn phải ngừa ngăn

Đừng ngó liếc dòm như người phàm tục

 

NHÃN: Mắt vừa thấy, con mau liền thâu rút

Đem vào tâm, quán niệm tưởng như vầy:

Dầu nữ nam, thân tứ đại tạm vay

Da bao bọc trong toàn đầy ô uế

 

Dùng bất tịnh, quán xét thân rất tệ

Vỏ bao ngoài, trong chứa những đồ dơ

Da , thịt, xương, gân, máu, mủ rất nhơ

Nào phổi, ruột, mật, gan, đàm, tiểu, dãi!

 

Toàn cơ thể mói đồ dơ ráp lại

Lớp da ngoài xem trắng trẻo lịch xinh

Khi tắt hơi, ba bữa sẽ thúi ình!

Thây sình xộp, nào ruồi lằn bu rúc!

 

Trong lớp da, đầy tửa dòi nhoi nhúc

Ôi vàng vàng, đỏ đỏ lại xanh xanh

Chảy xì ra, mùi khó chịu hôi tanh!

Rồi tan rã, trả về cho tứ đại

 

Mắt nên ngó cõi đời là khổ hải

Bao chúng sanh đang chìm đắm chơi vơi

Cần hy sinh gương cao cả giúp đời

Chớ xem ngó, sắc trần là giả tạm

 

Ngó tâm trái, hằng giữ gìn kềm hãm

Ngó hành vi, cần sửa đổi chi chăng?

Ngó huyễn thân, càng nhơ trược chi bằng!

Ngó trực chỉ, hướng về nơi Phật pháp

 

NHĨ: Còn lưỡng nhĩ, nó thường hay phức tạp

Tiếng âm thinh của giọng hát phù trầm

Tiếng đờn kèn, tiếng ru ngủ vang âm

Con nên phải nhiếp kềm thân, tâm, ý

 

Tai là chủ, đừng nghe theo yêu quỷ

Tiếng tục thô, tiếng ô trược của ai

Hễ tai nghe, tâm thường động đó hoài

Người tu phải lắng lòng nghe Phật pháp

 

Nghe đạo lý, nghe những điều phù hạp

Nghe lời lành, lẽ phải để trau tâm

Nghe pháp mầu để trành khỏi mê lầm

Nghe đạo đức hầu lo tu giải thoát

 

Những lời nói đắng cay và chua chát

Những lời ru quyến rũ bảo khuyên con

Thì con nên gìn giữ dạ sắt son

Thà chết sạch còn quý hơn sống trược

 

Đời vật chất của Ma vương trái ngược

Dùng đủ lời, đủ lẽ kéo lôi con

Con muốn tu cho Phật quả vuông tròn

Dùng gươm huệ lìa tiêu thinh sắc

 

Thì đạo quả, con mới mau chứng đắc

Về Niết-bàn an hưởng cảnh yên vui

Đời của con đâu còn bị lấp vùi

Sanh tử mãi, xuống lên đầy đau khổ

 

TỶ: Phần lưỡng tỷ, hương trần hay cám dỗ

Mùi thơm tho, êm dịu mết mê trần

Lòng dục sanh, tâm trí bị bao quanh

Hương bát ngát, thả hồn bay phưởng phất

 

Bị cạm bẫy của miếng mồi vật chất

Ngửi mùi trần rồi lại mến mùi trần

Cả đời con phải chịu khổ tấm thân

Nên con phải hướng về mùi đạo lý

 

Mùi giải thoát mới là mùi cao quý

Tiếng danh thơm, lưu sách sử muôn đời

Giới tinh nghiêm, người tán tụng khắp nơi

Định rốt ráo, chiên đàn thơm khó sánh

 

Huệ ngộ đạt, Niết-bàn thơm cứu cánh

Vậy người tu là thơm với đạo lành

Ngửi mùi trần, còn vướng phải trược thanh

Ngửi mùi đạo mới là phương rốt ráo

 

Ngửi tâm trí càng thấm nhuần lý đạo

Ngửi mùi thơm của chư Phật ba đời

Ngửi pháp lành quyết thực hiện không rời

Ngửi Thánh chúng để làm gương mô phạm

 

Con quyết tu, mũi cần nên kềm hãm

Ngửi bên trong hơn là ngửi bên ngoài

Ngửi mùi trần, con đừng để đắm say

Bờ giác ngạn sẵn chờ con bước đến

 

THIỆT: Phần thiệt lưỡi, các vị trần ưa mến

Đồ ngọt ngon, béo bổ, đắng, chua, cay

Nếm đôi lần là tập nhiễm đắm say

Muôn đời kiếp mãi trầm luân biển khổ

 

Người đạo đức ở không cần yên chỗ

Ăn chẳng màng mỹ vị với cao lương

Mặc vải bô chằm khiếu cũng bình thường

Khi bịnh hoạn dùng thuốc men thảo mộc

 

Những chân lý, con cần nên tìm học

Việc của người đừng đâm thọc đôi bên

Rán cẩn ngôn, cẩn hạnh cho thường bền

Thốt ra tiếng không làm sao lấy lại!

 

Một tiếng chánh, muôn đời lưu tồn mãi

Một tiếng nhơ, bia sử vẫn ghi hoài

Lưỡi dẻo mềm, nói sao phải êm tai

Đừng thô lỗ, cộc cằn hay rủa chửi

 

Đời tội ác đều cũng do cái lưỡi

Thích ăn ngon, béo bổ mãi càng nhiều

Thốt ra lời dường ngọn lửa đốt thiêu

Bao kẻ khác phải nhào lăn ngã gục

 

Nay Thầy khuyên các con nên câu thúc

Cả thân, tâm, trí, tánh được trọn lành

Nếm vị mùi đạo lý mới cao thanh

Đường giải thoát mới hầu mong bước tới

 

THÂN: Còn thân xúc, cố kềm thâu, con hỡi!

Nó ưa ham vật dục, mát, ấm êm…

Trắng, mập, tròn, thân huyễn, vóc lớn thêm

Gây tội lỗi chập chồng, con có biết…?

 

Thân vui sướng là xác thân ác nghiệt

Thân vui say càng tạo tội tày trời

Thân phong lưu càng khổ sở tơi bời

Thân giả tạm, con đừng nên mến quá

 

Mượn xác thân để trau dồi đạo quả

Quả viên thành, thân chẳng có ra chi

Xác thân là do tứ đại hợp ly

Hay ngũ uẩn, tùy nhơn duyên cấu tạo

 

Thân gốc khổ, chính thân là quả báo

Bởi có thân mới nhiều nỗi gian truân

Bởi có thân mới buồn, giận, vui, mừng

Hay cười khóc đều do thân xúc đối

 

Xét huyễn thân toàn vi trùng kết khối

Thật là nhơ, nhơ chi chẳng sánh bằng

Lớp da ngoài bao phủ thấy đẹp chăng?

Trong chất chứa, ẩn tàng đầy ô uế

 

Chỉ Pháp thân mới là thân đáng kể

Hay Kim thân mới bất hoại trường tồn

Và Hóa thân là thân của Thế Tôn

Tam thân báu, con cần nên điêu luyện

 

Ý: Về ý thức, Thầy dùng lời nhủ khuyến

Con bền lòng, chớ loạn tưởng vọng tâm

Luyến trần ai làm phải chịu thăng trầm

Sanh tử mãi, biết đời nào ra khỏi?

 

Ý móng dục, ý thường hay tìm tỏi

Ý phan duyên, ý chạy nhảy leo trèo

Con quyết tu, chớ dong ruổi chạy theo

Dùng huệ trí đoạn lìa tâm phóng khứ

 

Lời Phật dạy: Chúng sanh thường sanh tử

Tại vì sao? Tại ý dục tánh phàm!

Tại vì sao? Tại tâm nhiễm mến tham!

Theo danh lợi, sắc tài cùng xúc pháp

 

Bởi cố chấp nên ý không phù hạp

Mới tạo gây oán hận với thù hiềm

Con quyết tu phải thúc liễm cột kềm

Cả ý mã tâm viên cho chắc chắn

 

Ý ba nghiệp từ xưa đà tạo sắn

Nào tham lam, sân giận với si mê

Nên tử sanh, oan nghiệp lắm nặng nề

Nay tỉnh giác, sớm trở về chơn lý

 

Thầy thương xót nên Thầy khuyên nhắc kỹ

Thành Phật Tiên, Hiền Thánh cũng do tâm

Tâm ý không sai biệt với mê lầm

Chí chơn vọng, giác mê là ma Phật

 

Này con hỡi, cạm bẫy, mồi vật chất

Và lợi danh, tài sắc kéo lôi con

Thầy thấy con với tâm trí còn non

E khó tránh sức thôi miên ma dục

 

Đêm thanh vắng, Thầy mượn cây ngòi bút

Mảnh giấy này để tạm dệt vần thi

Hầu khuyên con rán tu sớm kịp kỳ

Kẻo trễ muộn chuyến đò qua bỉ ngạn

 

Con hữu phúc được nghe qua Thầy giảng

Lời kim ngôn ngọc ngữ dạy răn con

Con con con, hãy gìn dạ sắt son

Để khỏi phụ công ơn Thầy chỉ giáo.

 

***

 

Thương con, Thầy dạy đôi lời

Con nên tỉnh ngộ kịp thời lo tu…

Cảnh đời đen tối mịt mù

Chúng sanh vướng phải ngục tù thế gian

Mải mê trong giấc mộng tràng

Tưởng đâu là cõi Tây phang chốn này

Nghiệp trần cứ mãi tạo gây

Hết sanh rồi tử biết ngày nào ra

Lòng từ đau đớn xót xa

Mượn dùng bút mực dệt ra thơ này

Khuyên con tu sớm chớ chầy

Đời gần mạt kiếp hội này con ơi!

Bao nhiêu quả nghiệp cộng nhồi

Không tu chắc chắn làm mồi quỷ ma

Tu nhờ phước đức chóng qua

Ăn chay giữ giới, yêu tà nể kiêng…

Nhờ ân Phật, Thánh, Thần, Tiên

Từ bi gia hộ người hiền vẹn an…

Thầy phân chỉ dạy rõ ràng

Con nên ghi tạc lời vàng Thầy khuyên.

 

 

TU LÀ PHẢI HÀNH

(HẠNH XUẤT THẾ)

 

Hỡi người học đạo danh nhu!

Hãy nên tường lãm chữ tu và hành…

Đây phân hai chữ cho rành

Chữ TU đi trước, chữ HÀNH theo sau

Nhưng mà hai chữ nương nhau

Kết chung thành khối để vào tâm trong

Thường ngày lấy nó soi lòng

Mới mong thoát khỏi bụi hồng trần lao

TU là sửa tánh dồi trau

HÀNH theo giới luật khát khao hàng ngày

TU thì bất sát, trường chay

HÀNH không trộm sản, cướp tài mưu khôn

TU thì tuyệt dục, dâm bôn

HÀNH không nói dối, xảo ngôn miệt mài

TU thì chẳng rượu chè say

HÀNH không nằm chỗ cao ngai mới là

TU thì chẳng hát đờn ca

HÀNH không trang điểm, son thoa phấn dồi

TU thì ăn một ngọ thôi

HÀNH không rớ đến tửu bôi, bạc tiền

TU thì lánh dữ theo hiền

HÀNH không ở chốn thị thiềng tranh đua

TU thì chẳng có hơn thua

HÀNH không dùng đến phép bùa, bói khoa

TU thì chẳng cố chấp ta

HÀNH theo Giới, Định, Huệ ba pháp lành

TU thì xa lánh lợi danh

HÀNH không tham lẫn, giựt giành nuôi thân

TU thì chẳng có tánh sân

HÀNH không còn có nhiễm trần si mê

TU là đường lối trở về

HÀNH theo pháp Tứ diệu đề chuyển luân

TU thì chẳng có vui mừng

HÀNH theo Bát chánh đạo đừng cho sai

TU thì lìa bỏ sắc tài

HÀNH theo pháp chánh Như Lai ba đời

TU thì y bát không rời

HÀNH theo Khất sĩ đem lời giáo khuyên

TU thì thanh tịnh nơi yên

HÀNH theo pháp Đốn, Tiệm, Quyền độ sanh

TU thì lánh trược, tầm thanh

HÀNH theo chơn thiện chí lành chớ phai

TU thì chẳng ghét thương ai

HÀNH là cửa đóng then gài lục căn

TU thì tinh tấn siêng năng

HÀNH theo đi, đừng, nói, ăn, ngồi, nằm…

TU là kiến tánh minh tâm

HÀNH theo nghiên cứu sưu tầm lý chơn

TU thì chẳng có thua hơn

HÀNH thì chẳng có giận hờn với nhau

TU thì chẳng có tự cao

HÀNH thì phải biết đường nào vào ra

TU theo Phật Tổ Thích Ca

HÀNH theo đúng pháp thoát ra biển trần

TU không trau chuốt huyễn thân

HÀNH theo công lý như cân thăng bằng

TU xin sĩ khó bần tăng

HÀNH theo Khất sĩ xin ăn tu trì

TU là nhứt bát, tam y

HÀNH theo giải thoát là đi Ta-bà

TU thì chẳng có cửa nhà

HÀNH là bỏ thế xuất gia lìa trần

TU thì bác ái lòng nhân

HÀNH không ăn ngũ vị tân, trọn hiền

TU là nhập định tham thiền

HÀNH là dứt mối não phiền tà tây

TU thì cần hiểu chỗ này

HÀNH cần sửa đổi xưa nay lỗi lầm

TU thì rộng lượng từ tâm

HÀNH không dùng mạng thú cầm nuôi ta

TU thì chẳng kết oan gia

HÀNH theo lời Đức Thích Ca ban truyền

TU thì để dứt oan khiên

HÀNH mong ra khỏi xích xiềng trần gian

TU chớ mặc nhiễu tơ hàng

HÀNH không đeo những đồng vàng bông hoa

TU không đi dép, giày da

HÀNH không dùng món bằng ngà sừng xương

TU thì chẳng có tráp rương

HÀNH không ăn ngủ nệm giường, sữa bơ

TU thì bất nhiễm trần nhơ

HÀNH không dùng đến bạc cờ bài me

TU thì chẳng có đảng phe

HÀNH không hút xách cùng nghe trá hề

TU thì êm thắm chỉnh tề

HÀNH theo Chánh giác Bồ đề viên dung

TU HÀNH biết nói sao cùng

Tóm là lấy giới luật chung làm thầy

Giới là vừa nói trên đây

Nếu tu không giới ban ngày như đêm

Ta nên cần phải hiểu thêm

TU HÀNH nhờ giới luật kềm mình đi

Chớ đừng ỷ lại mà nguy

Sa vào địa ngục A Tỳ khó ra

Chỉ có giới luật Tăng già

Hai trăm năm chục bao ba vòng ngoài

Thân, khẩu, ý chẳng chuyển lay

Mới mong thoát khỏi trần ai Ta-bà

Ba la mật sẽ đáo qua

Vậy muốn làm Phật hay ma do mình.

 

 

NÊN CÓ THI RẰNG:

 

Ma ma Phật Phật chính do ta

Ma, Phật khác nhau chỗ chánh, tà

Giác Phật, mê là ma đó vậy

Chơn như là Phật, vọng là ma!

 

***

 

Đeo mãi trần gian cũng chẳng rồi

Thấy càng đau khổ lắm chao ôi!

Mau chơn tiến bước lên thuyền giác

Giải thoát tử sanh kíp đáo hồi.

THANH bai giữ một tấm lòng ngay

CẦN mẫn siêng năng chí miệt mài

LIÊM sĩ chẳng tham tài bất nghĩa

CHÁNH chơn ngay thật chẳng hề sai.

 

 

THẾ GIAN LÀ MỘNG ẢO!

 

Cuộc nhân thế như tuồng mộng ảo!

Chuỗi thời gian tợ bóng bạch câu!

Đời người gẫm có bao lâu

Sao người chưa tỉnh quay đầu lo tu?

 

Đời người gẫm như đèn treo trước gió

Lại ví như ngọn cỏ giọt sương mai

Bóng quang âm thay đổi, đổi thay hoài

Cơ tạo hóa chuyển xoay ngừng không biến

 

Bầu vũ trụ còn lung lay vận chuyển

Cõi trần hoàn di dịch đổi thay lần

Phật dạy rằng: Vạn vật ở trong trần

Cứ sanh diệt, diệt sanh không thường trụ

 

Dầu ai có mến tham hay bảo thủ

Cũng không sao vĩnh viễn mãi trường tồn

Dầu trẻ, già, lớn, nhỏ, trí, dại khôn

Cũng đành để vô thường kia chi phối!

 

Người chẳng rõ, mãi tạo điều tội lỗi

Chừng tắt hơi, nhắm mắt cũng tay không

Đường tranh đua, dục lợi hết cầu mong

Vì con quỷ vô thường kia chẳng thứ

 

Thì thử hỏi, chức quyền hay danh dự

Cùng giàu sang bạc triệu thế đặng không?

Hay bó tay để quỷ vô thường còng

Đến chừng đó ăn năn đà trễ muộn!

 

Vì vô minh tưởng thân này quý chuộng

Khuyên người đời sớm xét nghĩ như vầy:

Xác thân này, là của tạm trả vay

Vay trả tạm nhiều đời qua rất lẹ…

 

Bước đầu tiên do tinh cha huyết mẹ

Cũng gọi là ngũ uẩn kết tạo thành

Hay gọi là tứ đại giả hiệp sanh

Tạo thân huyễn nằm trong lòng chín tháng

 

Trong địa ngũ, ôi khổ đau nhiều hạng

Nào đắng cay, lạnh lẽo, ngộp đủ đầy…

Rút chân tay, co quắp ở trong thai

Ngày nở nhụy chào đời vang tiếng khóc

 

Lúc còn nhỏ thì chịu điều lăn lóc

Khi lớn lên chịu nắng, tuyết, mưa, sương

Vì có thân phải chịu nỗi đoạn trường

Khi lành mạnh, lúc yếu đau mãi mãi

 

Hễ có thân, cứ thay qua đổi lại

Hết bịnh này, bịnh nọ đến dò la

Chẳng thân nào tránh khỏi: bịnh, khổ, già

Là tại bởi vô thường thay biến đổi

 

Đến tuổi già, vô thường càng hấp hối

Thúc giục hoài, văng vẳng tựa bên tai

Điếc lãng dần, ai cười nói mặc ai

Còn lưỡng nhãn xóa mờ không thấy biết

 

Tọc bạc phơ như đầu đơm sương tuyết

Hai hàm răng trả lại quỷ vô thường!

Nó gỡ rồi, là chúng sẽ dắt đường

Về Diêm chúa, Diêm quân hay Thập điện

 

Hỡi người ơi! Mau nghe lời nhủ khuyến

Tỉnh giấc nồng, sớm trở lại đường tu

Sĩ Đạt Ta nào kiệu, lọng, võng, dù

Ngôi Thái tử trên đời ai dám sánh

 

Ngài còn bỏ để tìm đường xa lánh

Nẻo lợi danh che lấp cả đời tu

Ngài cho rằng: cảnh ấy chốn lao tù

Chúng sanh mãi xuống lên hoài cảnh ấy

 

Nên Ngài đáng đấng làm gương cả thảy

Quyết xả thân, nào có ngại gian lao

Mới đắc thành quả vị Phật tối cao

Là toàn giác, toàn năng và xuất chúng

 

Cả nhơn thiên đều bái quỳ tán tụng

Là Cha lành trong bốn loại trần gian

Nên Đức Ngài khai đạo chỉ rõ ràng

Tu giải thoát sẽ siêu sinh liễu tử

 

Còn trần thế, ôi! Gian lao đủ thứ

Muôn vạn trùng, khổ khổ nói không cùng…

Phật dạy rằng: Nước mắt khổ cộng chung

Từ vô thỉ đến nay hơn nước biển

 

Cũng bởi máy tuần huờn xoay vận chuyển

Mỗi sát na là khác hắn đó mà

Tiếng chuông vàng giục tỉnh giấc Nam kha

Đừng say ngủ, ngủ say đà mê mết

 

Giàu đến đâu cũng không qua cái chết

Trí lực gì cũng không thoát tử thần

Mưu khéo hay cũng chẳng bảo tồn thân

Ngày rốt cuộc, vô thường kia dắt dẫn

 

Lời khuyến nhủ, mỗi người lo bổn phận

Rán cần tu kẻo để trễ luống qua

Thế sao người còn đợi lớn, đợi già?

Kìa con quỷ vô thường kia chẳng nể!

 

Đường tu học tuy nhiên đâu phải dễ?

Nhưng bền tâm quyết chí, hỡi người ơi!

Tu, tu, tu đặng thoát kiếp luân hồi

Để đến cõi Niết-bàn sanh bất diệt.

 

***

 

Vạn vật đổi thay chẳng mấy hồi!

Vô thường thúc giục, hỡi ai ơi!

Tỉnh mơ hồn điệp đừng say đắm

Thức giấc mê ly chớ nhiễm mồi

Sanh, tử, xuống, lên đầy thống khổ

Niết-bàn tột chỗ, hưởng cao ngôi

Tu là cội phúc không chi sánh

Chậm trễ luống qua, uổng kiếp rồi!

 

***

 

Một giấc kê vàng, dậy phủi tay

Sao người chưa tỉnh giấc mê say?

Lợi danh tựa thể chòm mây bạc

Tài sắc dường như tuyết phủ ngoài

Vàng bạc ngàn kho đâu thể chết?

Ngọc ngà muôn vựa, cứu giùm ai?

Thế nên Phật dạy: trên đời giả!

Tu đắc Niết-bàn hết đổi thay!

 

 

VỊNH HOA BƯỚM

 

Hoa tươi đẹp nên hoa kia tàn tạ!

Bướm lịch xinh nên bướm bị ép khô!

Khuyên ai chớ có mơ hồ

Soi gương hoa bướm để tô điểm mình…

 

Thấy bướm nhởn nhơ đẹp quá chừng

Giơ tay bắt lấy lận trong lưng

Đem về hé mở ra xem thử

Bướm rã nát tan, hết nỗi mừng!

 

Mừng tưởng bướm kia đậu cành hoa

Sắc xinh đẹp lắm, khó phôi pha

Giương râu, chớp cánh như long phụng

Phấn chiếu hào quang tựa báu ngà

 

Ngờ đâu bắt lấy được trong tay

Cánh đứt râu rơi, rã thể hài

Xem kỹ nó là sâu lộn kén

Mọc thêm râu cánh lại xinh thay!

 

Thi sĩ viết ra cảm tưởng này

Ước chi để bướm nhởn nhơ bay

Ngắm xem vẻ đẹp thiên nhiên tạo

Hoa, bướm cùng chung mới đủ đầy

 

Hoa trổ đẹp màu thiếu bướm ong

Khiến nên thi sĩ phải đau lòng!

Trách ai nhẫn nỡ bày phương chước

Bắt bướm ép vào cảnh giả không!

 

Phải chi để bướm được thong dong

Ngắm bướm, xem hoa rất thỏa lòng

Bắt lấy làm chi càng gớm quá

Thế rồi ân hận đó hay không?

 

Ngụ ý bướm hoa để chỉ rành

Ma vương nhiễu hại kẻ tu hành

Quyết sao bắt được về tay chúng

Thỏa mãn đôi ngày lại ghét ganh

 

Chừng đó xem như một kẻ thù

Khinh khi thị mạt quá si ngu

Sớm nên ngừa bịnh hơn trị bịnh

Bụi đóng gương lòng phải kíp lau.

 

Bướm hoa lấy đó để răn lòng

Khuyên hỡi bạn mình chớ cậy trông

Danh lợi sắc tài là ảo mộng!

Nương về đạo đức mới cầu mong

 

Mong thoát trần gian hiện kiếp này

Thì mùi vật chất hãy đừng say!

Thất tình, lục dục cần xa lánh

Ngũ nhãn, lục thông mới hiện bày

 

Bày đặt chỉ ra chánh nẻo đường

Hỡi người muốn đến cõi Tây phương

Khá nên vâng giữ lời răn dạy

Đây lắm lòng thương mới tỏ tường.

 

Mỹ Tho, ngày 17-10-1963

 

 

VỊNH CÀNH DƯƠNG

 

Cành dương đẹp, muôn người đều chăm chú

Gió thổi qua nghe tựa thể nhạc đờn

Tiếng vi vu ôi thích thú nào hơn

Muốn sao được đem về nghe mãi mãi

 

Nhìn gió thổi, cành rung rinh giao lại

Lá xinh xinh đẹp đẹp lắm thay thay!

Liền giơ dao chặt lấy hết nguyên cây

Về cắm để trong bình xem ngắm nghía

 

Bữa thứ nhất, thấy còn trông vẻ đẹp

Đôi ngày sau, lần đổi sắc thay màu

Giọng vi vu chẳng nghe được tiếng nào

Chỉ tồn tại một cành dương xơ xác

 

Khi nhắc đến, lòng tôi càng bi đát!

Người nhẫn tâm cầm dao chặt nguyên cây

Muốn thỏa vui thích thú chỉ đôi ngày

Rồi có nước đem vào lò chụm lửa

 

Mỗi chiều Thu, gió đưa qua song cửa

Ngắm nhìn xem tiếng vi vút đâu rồi?

Trách ai kia nỡ đốn nhánh chặt chồi

Cây tàn tạ, hết còn trông vẻ đẹp!

 

Lời ngụ ý, chỉ người sao quá hẹp

Muốn làm sao cho thỏa thích phần mình

Lại xô đùa cả nhân loại chúng sinh

Xuống biến nghiệp trầm luân đầy khổ não!

 

Bậc chân tu đã xả thân vì đạo

Đâu còn màng danh vọng với giàu sang

Sao còn đem cột trói mối dây oan?

Mồi chung đỉnh lập lòe càng bêu nhử

 

Kẻ hữu chí, nguyện một lòng gìn giữ

Người yếu tâm ắt vướng phải sa cơ

Biết tu hành, đâu đành nỡ làm ngơ

Để sụp đổ cội bồ đề tiêu hoại

 

Cần mở rộng tâm từ bi hà hải

Vì chúng sanh, vì đau khổ bao quanh

Quyết tu sao thoát khỏi chốn mê thành

Hầu đáp nghĩa, ơn chúng sanh muôn một

 

Lời khuyên nhủ, khuyên người nên thấu tột

Biết tội rồi, chớ khuấy phá người tu

Ác nghiệt thay! Hơn thuốc độc, ếm, trù…

Là kéo níu người chơn tu sa ngã

 

Phá cốt Phật, dầu bách thiên tan rã

Đốt hại chùa, đến thập vạn còn dung

Phá hủy Tăng, tội ấy lớn không cùng…

Sa địa ngục, đời kiếp nào thoát khỏi

 

Nhưng ít kẻ cố ra công tìm tỏi

Ở trên đời, hại ái dục đứng đầu

Tam nghiệp gây, đủ tội lỗi gồm thâu

Thiên vạn ác đều bởi dâm vi thủ

 

***

 

Gió thổi cành dương tiếng thật hay

Sao đành vội bẻ để phôi phai?

Còn tu tựa thể như Tiên, Phật

Bỏ đạo ra đời giống kẻ say!

 

***

 

Hết lúc mến ưa, rồi chán ghét

Hết hồi quý trọng lại chê bai

Nghĩ ra sự thế đà như thế

Nương bóng Phật đài được rảnh tay

 

***

 

Dục vọng là môn hại đứng đầu

Nhận người chìm đắm giữa sông sâu

Ai mau thức tỉnh nương về đạo

Thoát khỏi trần gian cảnh khổ sầu!

 

***

 

Dâm dục hại người khổ lụy thân

Kẻ ngu đắm nhiễm mết mê trần

Muôn ngàn đời kiếp càng lên xuống

Khổ não trầm luân đủ vẹn phần

 

***

 

Phật dạy trên đời nẻo tử sanh

Tại lòng tham nhiễm sắc, tài, danh…

Chôn vùi tánh mạng trong đau khổ

Trồi hụp biển mê cũng đã đành!

 

***

 

Dục vọng nổi lên chẳng kể gì

Miễn cho thỏa chí tánh cuồng si

Ấy là chuốc lấy niềm đau khổ

Kẻ trí phải cần xét nghĩ suy

 

***

 

Một phút ham vui chẳng ích gì

Suốt đời vướng phải lụy lâm ly!

Thần, Tiên, Thánh, Phật đều ghê sợ

Độc nhứt trần gian khó sánh bì!

 

***

 

Rốt cuộc trầm luân khó bước ra

A Tỳ địa ngục thoát sao qua

Sớm nương theo đuốc Từ quang rọi

Tu chứng Niết-bàn khỏi đọa sa!

 

***

 

Thi sĩ dệt thành tám đoạn thơ

Nguồn ân bể ái vẫn không bờ

Người tu sớm khá cần xa lánh

Quả Phật đắc thành khỏi ước mơ!

 

Định Tường, ngày 20-10-1963

 

 

KÉO ĐỜN

 

Tôi hòa một bản Nam xuân

Khác nào mưa pháp rưới nhuần cỏ hoa

Kêu người tỉnh giấc Nam kha

Quày chơn trở lại tầm ra lối về.

 

Chợ Lớn, 18-3-1952

 

 

GÕ MÕ

 

Tôi đánh một tiếng mõ vang

Tĩnh tâm khắp cả xóm làng đâu đâu

Nhìn đời là cuộc bể dâu!

Mau mau hối ngộ quay đầu lo tu.

 

 

ĐÁNH TRỐNG

 

Tôi đánh trống Pháp vang rền

Cho người thức tỉnh bước lên kịp đò

Sẵn sàng thuyền huệ thơm tho

Bần tăng chịu khó đưa cho đến bờ.

 

 

GIỘNG CHUÔNG

 

Tôi giộng một tiếng chuông đồng

Cho người thức tỉnh thoát vòng trần gian

Tìm tu cho đến Niết-bàn

Hưởng phần an lạc muôn ngàn thú vui.

 

 

THỔI KÈN

 

Tôi thổi kèn Pháp dội vang

Kêu người tỉnh ngộ thoát đàng nghiệp vương

Đeo chi theo giấc mộng trường

Hồi tâm trở lại Tây phương sớm về.

 

 

LỜI THẦY DẠY (…)

 

Này đồ đệ, lắng nghe Thầy chỉ dạy

Việc tu hành cố gắng, hỡi này con!

Con muốn tu cho đạo quả vuông tròn

Hãy vâng giữ y lời Thầy dạy bảo

 

Này con hỡi, cuộc đời đầy huyên náo

Khổ dương trần không thể kể cho cùng

Phật dạy răng: Suối giọt lệ dồn chung

Từ vô thỉ đến nay hơn nước biển

 

Lòng bác ái, nên Thầy đây nhủ khuyến

Khêu đèn từ, đuốc huệ dắt dìu con

Này con ơi! Vạn vật chẳng thường còn

Mê chi mãi, chôn cuộc đời tươi thắm

 

Con chẳng rõ nên con còn say đắm

Tưởng đâu rằng: tuổi thọ vẫn tồn sinh

Tưởng đâu rằng: hạnh phúc mãi cho mình

Không, không phải, này con ơi nên rõ!

 

Ngôi Thái tử, Sĩ Đạt Ta còn bỏ

Vào rừng non, tuyết lãnh để tu hành

Thấy cuộc đời toàn sanh tử bao quanh

Đau khổ mãi, có chi đâu hạnh phúc?!

 

Con chẳng rõ nên con còn chen chúc

Giành ngôi cao, lộc cả với giàu sang

Nghiệp con vay, con tạo đã muôn ngàn

Thầy thương xót nên Thầy tìm phương cứu

 

Như con tỉnh, con mau mau tự hối

Thầy dắt đường, dẫn lối để con theo

Biết tu rồi, chẳng luận đến giàu nghèo

Hay già trẻ, nữ nam chi tất cả

 

Này con hỡi! Cõi đời là tạm giả

Chẳng khác gì như tuyết gá cành cây

Chẳng khác gì như điển chớp mây bay

Hay tựa thể ngọn đèn treo trước gió

 

Này con hỡi! lợi danh tài đâu có

Tần Thuỷ Hoàng hay Kiệt, Trụ còn chi?

Sở Bá vương và Tào Tháo ra gì?

Nay chết mất, nhơ còn nêu thanh sử

 

Lòng tham ác, chứa đầy kho tích trữ

Hỏi sống còn, hưởng thụ mãi hoài chăng?

Kìa Thạch Sùng, Vương Khải mấy ai bằng

Giàu tột bực thời xưa mà cũng chết!

 

Này con hỡi, con chớ nên mê mết

Chim tham ăn, sa vòng lưới tan hình

Cá tham mồi, vướng câu phải bỏ mình

Người tham lợi, sắc tài danh phải chết!

 

Con nên phủi bợn trần tâm cho hết

Hươi gươm lên, chém lũ giặc trong lòng

Có đại hùng mới chiếm được kỳ công

Dầu gian khổ, con gắng bền tâm nhé!

 

Thầy thương xót nên Thầy trao gánh nhẹ

Con bền lòng, rán sức gánh con ơi!

Bước đường tu là nghiệp quả phải nhồi

Thầy nếm đủ mùi đời chua, đắng, chát

 

Có lắm lúc, chính Thầy đây muốn thác

Thấy đời sao bạc bẽo lại hơn vôi

Thầy đem ân, đáp nghĩa để đền bồi

Gặp người lại trả hờn và đáp oán

 

Thầy cương quyết không bao giờ chán nản

Ngày hôm nay mới dìu dắt các con

Này con ơi! Đạo quả muốn vuông tròn

Gương Thầy đó, con noi theo nghe nhé!

 

Thầy nhắc lại, lúc Thầy còn tuổi trẻ

Ham vui chơi bỏ học, trốn nhà trường

Hiền mẫu Thầy rầy dạy bởi xót thương

Thầy buồn lắm, bởi giáo đa thành oán

 

Nhưng sau đó, Thầy cố công học rán

Được thành tài, hiền mẫu có nhờ chăng?

Vậy hôm nay đồ đệ cố siêng năng

Đừng trách móc, đừng buồn Thầy chi nhé!

 

Nay ngộ đạo, Thầy nhớ khi tuổi trẻ

Thầy ăn năn, Thầy hối hận vô cùng

Làm phiền lòng từ mẫu khổ lao lung

Nay chữ giỏi, văn hay nhờ ai đó

 

Nay đồ đệ trách phiền Thầy sao khó

Khó mới nên, mới cố gắng con ơi!

Nếu dể duôi thì con cứ bỏ trôi

Ngày tháng lụn, năm tàn đà mau chóng!

 

Con tuổi trẻ, con không tu nhanh chóng

Con tuổi già, con không kíp tu sao?

Quỷ vô thường đâu có định hạn nào

Khi đến số, nó liền sang tiếp dắt!

 

Thầy quả quyết nên Thầy đây định chắc

Phước duyên con đã gieo tạo nhiều đời

Nên hôm nay Thầy chỉ dạy lắm lời

Con nên nhớ và luôn luôn ghi nhớ

 

Nay Thầy chỉ một đôi lời bằng cớ

Đạo muốn thành, con gắng luyện tánh tình

Diệt trừ tiêu những tội lỗi phát sinh

Cho thuần túy, thuần chân hay thuần mỹ

 

Nay con hỡi! Thầy khuyên con nhớ kỹ

Giới làm đầu, con chớ bỏ đi nhe

Phật, Thánh, Tiên nói giới tợ thuyền bè

Con hơ hỏng, nhận chìm con vực thẳm

 

Định cần thiết, con phải nên suy gẫm

Phật ba đời, thành tựu cũng nhờ đây

Định không chuyên, đạo quả khó tròn đầy

Nên con phải bền tâm mà cố gắng

 

Còn Huệ tánh, Huệ tâm toàn đắc thắng

Mọi sự đều trở ngại của đời con

Này con ơi! Đạo quả muốn vuông tròn

Giới Định Huệ, thiếu một phần chẳng được

 

Chữ trai khiết, ấy là phương diệu dược

Tập ăn lần chí những đến trường trai

Chữ trai đây là tinh khiết trong ngoài

Thân diệt dục thì tâm minh, huệ sáng

 

Điều này nữa, con cũng nên phải rán

Chữ nhẫn hòa, cố gìn giữ trong lòng

Nhẫn là điều dầu có họ nói không

Không nói có, mặc tình ai thêu dệt

 

Con quyết tu thì chi chi nhịn hết

Nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ơi!

Chẳng phải là nhịn có ba lần thôi

Mà nhịn mãi đến khi thành Chánh giác

 

Con nhịn được, dầu thân con có thác

Thác thân con mà tâm được nhẹ nhàng

Cõi Tây phương, con chắc chắn bước sang

Bằng con đọa, Thầy nguyện ra chịu thế

 

Thân con nhẫn thì việc chi mặc kệ

Không sát sanh, trộm cắp với tà dâm

Dầu ai kia có đánh đập chém đâm

Tìm cách tránh, chớ đừng nên đáp lại

 

Khẩu nhẫn nhịn là miệng không tranh cãi

Lời khoe khoang, đam thọc hoặc dối lừa

Chửi mắng người, bốn nghiệp miệng chẳng chừa

Gây quả báo, đời sau câm con nhé!

 

Ý nhẫn nại là không hay bắt bẻ

Chẳng tham lam, sân giận với si mê

Khẩu, ý, thân, con giữ được trọn bề

Ngôi Chánh giác con cận kề bên gối

 

Chữ hòa giải là pháp môn tuyệt đối

Con nên cần gìn giữ được chu toàn

Thân con hòa là con được bình an

Hòa anh chị là trọn tình cốt nhục

 

Gia hòa hiệp là gia thường thủ túc

Quốc hòa đồng là quốc thạnh dân an

Thế giới hòa là thế giới thanh nhàn

Từ cá thể đến đồng bào xã hội

 

Chữ hòa hiệp con đừng nên biến đổi

Ngũ tạng hòa thì thân được vẹn an

Âm dương hòa, linh dược đắc kim toàn

Diên hồng kết mới kết thành Xá lợi

 

Thủy hòa hiệp, Niết-bàn kia mới tới

Vậy hòa đây là Đạo đó con ơi!

Con không hòa thì đạo quả sao rồi

Nên con phải hòa tâm và hiệp trí

 

Thầy giảng dạy những đôi lời thâm thúy

Đạo đắc thành cũng ở tại nơi con

Này con ơi! Đạo quả muốn vuông tròn

Con nên giữ nhẫn hòa làm cội gốc

 

Thầy nhắc đến, lệ trào dâng Thầy khóc

Đời không hòa nên cốt nhục tương tàn,

Đời không hòa nên nhà cửa tiêu tan,

Đời không hiệp nên đồng bào tương sát…

 

Đời không hiệp, đời mới gây tội ác

Đời chia phân, đời mới có đấu tranh

Đời chia ly mới chen lấn giựt giành

Thầy thương quá, nhưng Thầy vô phương cứu

 

Con hữu phước, đa duyên quây quần tựu

Tựa gối Thầy, được chỉ dạy khuyên răn

Con cố sao giữ tâm được thăng bằng

Thương vạn vật chúng sanh trong hoàn vũ

 

Lòng bác ái, con dưỡng nuôi đầy đủ

Đức từ bi, con phải tập cho thuần

Tánh đại đồng, con điêu luyện cho nhuần

Trí huệ sáng, con phải khêu cho sáng

 

Này con hỡi! Cuộc đời con có ngán?

Ngán, sao con chẳng chịu bước chân đi?

Ngán, sao con mê mết mãi làm gì?

Nước tới ngực, con nhảy sao cho khỏi!

 

Danh với lợi là xích xiềng cột trói

Bao anh hùng đắm lụy bởi tài hoa

Chữ ái tình tiêu tan hết cửa nhà

Sắc xinh đẹp làm hư thân hoại thể

 

Gương thuở trước, ôi lắm điều tác tệ

Trụ say mê Đắc Kỷ, phải thiêu mình

Lữ Bố vì háo sắc nỡ đoạn tình

Rút gươm lụi ngang hông cha uổng tử

 

Ôi! Gương trước, thiếu chi người hung dữ

Và đương nay thiếu chi kẻ bạo tàn

Ở trên đời lắm kẻ quá nghinh ngang

Vì cũng bởi tham tài, danh, lợi, sắc

 

Tình phụ tử, họ nỡ đành đoạn cắt

Nghĩa đệ huynh, họ chẳng kể là gì

Một màu da, họ có tưởng là chi

Một nòi giống, họ nào đâu nghĩ tới

 

Ôi! Nhắc đến lòng Thầy đau lắm hỡi!

Màn vô minh che lấp cả tâm người

Đời văn minh giữa thế kỷ hai mươi

Văng xương máu, văng tan tành túi bụi

 

Đã như vậy mà người sao lầm lũi

Tự đem mình nạp mạng gấu, hùm, lang

Có phải chăng, bởi nghiệp lực bạo tàn

Vay nhiều kiếp nên bây giờ phải trả?

 

Con hữu hạnh nên gặp ngay đường cả

Gặp bạn hiền, Thầy sáng dắt dìu con

Con gắng tu cho đạo quả vuông tròn

Hầu đáp nghĩa công sanh thành cha mẹ

 

Ơn dạy dỗ của Thầy khuyên cặn kẽ

Ân đàn-na, ân tín chủ nhiều công

Ân bao la khắp thế giới đại đồng

Ân vạn loại và chúng sanh muôn một

 

Giờ đại định, Thầy quán soi thấu tột

Lòng các con, ai có chí hay không?

Rán tu con, kẻo trễ muộn Thầy trông

Đêm tới sáng, Thầy ngồi chờ con mãi…

 

***

 

“Lời vàng tiếng ngọc gởi về con

Đạo đức bền tâm giữ vẹn tròn

Dầu cách xa Thầy muôn vạn dặm

Gìn lòng son sắt sánh bằng non”.

 

Tịnh xá Ngọc Đồng – Hoà Đồng

23-3 Nhâm Dần 1962

 

 

KHUYÊN ĂN CHAY

 

Ăn chay giữ được chay tròn vẹn

Đến thác siêu thăng tận Niết-bàn

 

***

 

Ăn chay bác ái vô biên

Lòng thành cầu nguyện cửu huyền  siêu thăng

Ăn chay để giải nghiệp căn

Đêm ngày cầu nguyện cao thăng độ đời

Ăn chay kính đức Phật Trời

Cầu cho bá tánh muôn đời bình an

Ăn chay cương quyết một đàng

Tử sanh còn mất chẳng màng lợi danh

Ăn chay cho được tâm thành

Lọc lừa chơn tiếc tu hành quản cao

Ăn chay là món dồi trau

Sạch tâm trong trí, huệ hào xuất ra

Ăn chay theo Phật bỏ ma

Những điều tham vọng ác tà sạch trơn

Ăn chay nào có thua hơn

Chớ cho cạch sến mà sơn nước màu

Ăn chay bác ái thương nhau

Nhơn sanh muôn vật loài nào cũng yêu

Ăn chay sớm kệ kinh chiều

Nhớ ơn cha dưỡng, tưởng điều mẹ sinh

Ăn chay giữ dạ sửa mình

Sửa tâm, sửa tánh cho minh mới là

Ăn chay kính tưởng ông bà

Công ông dạy dỗ, ơn bà giáo khuyên

Ăn chay giữ dạ đồng cân

Không thiên, không vị, không phân giàu nghèo

Ăn chay đường chánh lần theo

Nhứt thời chi nhẫn chớ gieo họa người

Ăn chay đừng có biếng lười

Trau dồi đức hạnh vẹn mười phần xinh

Ăn chay gìn giữ tánh linh

Chớ ham khoe giỏi nói mình là hơn

Ăn chay sửa tánh toàn chơn

Rửa lòng trong sạch, lửa hờn tắt tiêu

Ăn chay giữ giới luật điều

Khỏi gây tội báo khỏi nhiều oan khiên

Ăn chay noi dấu triết hiền

Tương dưa rau muối lòng thiền sạch trong

Ăn chay để dạ trống không

Chẳng tham, chẳng độc, chằng lòng ghét ganh

Ăn chay giữ tám đức lành

Nghĩa nhơn cho vẹn tu hành mới nên

Ăn chay trì trí cho bền

Đói no sống chết chẳng quên tấc lòng

Ăn chay niệm Phật tương đồng

Khổ đau thế mấy cũng không đổi dời

Ăn chay thì nói một lời

Không thêm, không bớt, không vơi, không đầy

Ăn chay nên giữ hàng ngày

Tránh điều trộm cướp tà tây gian hùng

Ăn chay trọn nghĩa hiếu trung

Thương người mến vật khắp cùng mọi nơi

Ăn chay tinh khiết trọn đời

Phước tăng đức trọng, Phật Trời thưởng ban

Ăn chay ly dục mới toàn

Sắc tài danh lợi chẳng màng chẳng ham

Ăn chay nhập Thánh siêu phàm

Thi ân bố đức gắng làm phước duyên

Ăn chay là bước lên thuyền

Vượt qua bờ giác khỏi miền đọa sa

Ăn chay gìn chữ nhẫn hòa

Roi truyền theo dấu Thích Ca ban hành

Khuyên cùng tất cả chúng sanh

Muốn tu nên mở lòng lành ăn chay.

 

***

 

Ăn cho để sống được qua ngày

Ăn giết vật thì chẳng gọi chay

Ăn cỏ, ăn rau, ăn ngũ cốc…

Ăn tương, ăn muối khỏi tạo vay

Ăn nhiều ngon miệng gây thêm tội

Ăn ít no dai đó mới hay…

Ăn phải tránh xa điều hậu quả…

Ăn chay sau ngự Cửu liên đài.

 

***

 

Chay lạt đỡ lòng chỉ muối dưa

Chay tâm thanh khiết lắm người ưa

Chay mồm chay miệng la inh ỏi

Chay dữ chay dằn tợ gió mưa

Chay để sửa tâm rèn chí tánh

Chay dồi hạnh phúc được thuần chưa?

Chay nên giữ trọn niềm trung hiếu

Chay giới gắng gìn dạ sớm trưa…

 

 

KHUYÊN NIỆM PHẬT

 

Cõi Phật đang chờ người niệm Phật

Lâm chung có Phật rước đem về…

 

***

 

Di Đà lục tự sáu câu

Giải sơ sáu nghĩa sửa tâm tu hành

Bấy lâu chẳng hiểu cho rành

Nay phân chỉ rõ lý chơn đặng tường

Di Đà hãy niệm cho thường

Ấy là sáu báu hãy đem vào lòng

Tìm ra sáu nghĩa cho thông

Đặng mà sửa tánh trừ ma nơi mình

Học qua sáu nghĩa cho minh

Rồi ta cố gắng giữ gìn hành theo

Trước trừ sáu quỷ đùm đeo

Sau là trừ lũ thất tình vấn vương

Bền lòng hai chữ thiện lương…

Nhắm ngay thẳng lối một đường mà đi

Chữ NAM hãy gắng làm y

Tâm không lẳng lặng vướng chi việc trần

Niệm thì cố niệm ân cần

Tâm không tưởng Phật đó là quỷ ma

Niệm cần tìm nghĩa cho ra

Chơn tâm Phật tánh rán mà điểm tô

Chữ MÔ diệt hỏa hư vô

Tâm trần dứt bỏ đuổi xô lòng tà

Mở khai đèn trí huệ ra

Không không thanh tịnh ấy là định yên

Chữ A gìn giữ cho nguyên

Khí tinh nơi thận cần chuyên đủ đầy

Khuyên đừng dâm dục tao gây

Sắc, tài, tửu, khí, đồ này tránh xa…

Chữ DI hãy giữ nhẫn hòa

Tinh thần, khí ý chớ mà cách nhau

Muốn gìn ba báu về sau

Nên bỏ hờn giận ghét ganh phải chừa

Ân cần tu niệm sớm trưa

Giữ theo chánh nghĩa đừng sai tấc lòng

Chữ ĐÀ tỏ sáng ngoài trong

Soi thông ngủ uẩn giai không đó mà

Hàm tàng nghĩa lý cao xa

Minh tâm kiến tánh rất là thậm thâm …

Chữ PHẬT là chỉ chơn tâm

Hãy đem trí não sưu tầm cho ra

Ấy là Phật chẳng có xa

Hễ tâm thanh tịnh Phật Tiên dựa kề

Niệm là để phá tánh mê

Tâm đừng vọng quấy gìn lòng từ bi

Niệm thì hãy gắng làm y

Theo lời Phật dạy nghiêm trì giới răn

Mỗi người có đủ thiện căn

Cố công niệm Phật siêu thăng liên đài

Ai mà niệm Phật hoài hoài

Phước tăng tội giảm có ngày tiêu diêu

Niệm Phật chẳng đợi trưa chiều

Sau dầu có thác Phật dìu dắt theo

Niệm Phật chẳng luận nghèo giàu

Không tốn tiền bạc mà sau thanh nhàn

Niệm Phật chẳng tốn tiền ngàn

Ngày sau sẽ đặng tòa vàng an thân

Niệm Phật sớm tối ân cần

Ngày đêm siêng niệm có phần siêu sanh

Niệm Phật đừng có đua tranh

Theo đời văn vật tánh lành bỏ qua

Niệm Phật khỏi họa yêu ma

Khuyên trần rán niệm lau tâm cho thường

Niệm Phật khỏi nghiệp vấn vương

Thường thường xét lỗi của ta hàng ngày

Niệm Phật nợ thế đừng vay

Nợ trần rán trả có ngày thảnh thơi

Niệm Phật đừng tưởng vui chơi

Thoát ngoài danh lợi lưới đời khỏi bao

Niệm Phật đi đứng ra vào

Ngồi nằm vẫn niệm dám nào bỏ lơi

Niệm Phật khuyên hỡi ai ơi!

Sớm mau tỉnh ngộ tầm nơi tu hành

Niệm Phật hằng giữ chơn thành

Không điều xảo mị chẳng sanh vạy tà

Niệm Phật bất luận trẻ già

Nữ, nam, bần, phú đồng là hữu nhân

Niệm Phật hưởng phước huệ ân

Dứt lìa tội lỗi xoay vần oan khiên

Niệm Phật được bước lên thuyền

Vượt qua bờ giác khỏi miền lao lung

Niệm Phật thâm diệu vô cùng

Ai đồng niệm Phật về chung thiên đàng

Niệm Phật sẽ đến Niết-bàn

Hưởng phần khoái lạc, muôn ngàn thú vui

Niệm Phật tắm rửa lau chùi

Phàm tâm quét sạch chẳng vùi trần nhơ

Niệm Phật chẳng có đợi chờ

Năm tàn tháng lụn, ngày giờ chóng thâu

Niệm Phật chớ nệ mau lâu

Dứt dây oan trái khỏi thâu nợ trần

Khuyên chung tất cả xa gần

Gắng công niệm Phật là phần quý thay !

Trước là tránh khỏi họa tai

Sau dầu có thác về ngay sen vàng

Chúc cầu khắp cả các hàng

Nhứt tâm niệm Phật, Tây phang xớm về.

 

***

 

Tây phang cảnh Phật trổ sen vàng

Chín phẩm trang nghiêm chốn Lạc bang

Nêu rõ tên người thường niệm Phật

Vãng sanh vui hưởng thú thanh nhàn

 

***

 

Niệm niệm thường hành giữ tánh Không

Niệm luôn tưởng Phật ở trong lòng

Niệm vô biệt niệm … không còn niệm

Niệm được như vầy thấy chủ ông

 

***

 

Phật ở đâu xa nhọc sức tầm

Phật là kiến tánh với minh tâm

Phật là giác ngộ, lìa tham vọng

Phật tánh chơn như khỏi lạc lầm

 

***

 

 

------------------------------------------------------------------------