CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Pháp học / PHÁP HỌC THUỘC LÒNG Bài 05

, Thứ Hai 2011-10-02

 

PHÁP HỌC THUỘC LÒNG bài 05

 

(Chủ nhật, ngày 02/10/2011)

—­­­

 

Pháp Cú số 21, đức Phật Thích-ca dạy rằng:

 

Không buông lung đưa tới cõi bất tử, buông lung đưa tới cõi tử vong. Người không buông lung thì không chết, kẻ buông lung thì sống như thây ma.

 

(Hòa thượng Thiện Siêu dịch từ Hán ngữ)

 

 

Hòa thượng Minh Châu đã dịch từ văn kệ Pali câu này:

 

Không phóng dật, đường sống

Phóng dật là đường chết.

Không phóng dật, không chết

Phóng dật, như chết rồi.

 

 

Ni trưởng Huỳnh Liên đã dịch thơ câu này:

 

Buông lung, vào nẻo luân hồi

Không buông lung được dứt rồi tử sanh.

Buông lung, sống thể thây sình,

Không buông lung được thoát vành chuyển luân.

 

 

************

 

 

Pháp Cú số 25, đức Phật Thích-ca dạy rằng:

 

Bằng sự cố gắng, hăng hái, không buông lung, tự khắc chế lấy mình, kẻ trí tự tạo cho mình hòn đảo, chẳng còn ngọn thủy triều nào nhận chìm được.

 

(Hòa thượng Thiện Siêu dịch từ Hán ngữ)

 

 

Hòa thượng Minh Châu đã dịch từ văn kệ Pali câu này:

 

Nỗ lực, không phóng dật

Tự điều, khéo chế ngự

Bậc trí xây hòn đảo

Nước lụt khó ngập tràn.

 

 

Ni trưởng Huỳnh Liên đã dịch thơ câu này:

 

Cần lo khắc chế,

Chẳng để buông lung,

Tạo nên hòn đảo lực hùng

Thủy triều tham dục khó mong nhận chìm.

 

 

KS. Minh Bình đăng bài.

 

 

-----------------------------------