HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / Tịnh xá Ngọc Thạnh - núi Dinh

Tâm Nguyên , Thứ 7 05-10-2013

 

TỊNH XÁ NGỌC THẠNH - NÚI DINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Các bài liên quan