HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Kinh - Nhạc Phật giáo / Các Chơn Lý pháp nhật dụng

, Thứ Hai 2011-11-12

 

 

TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

 

Những Chơn Lý dạy về các pháp nhật dụng

 

 

 

 

 

Chơn lý 16 - ĂN CHAY

 

 

 

 

Chơn lý 56 - THỜ PHƯỢNG

 

 

 

 

Chơn lý 59 - SÁM HỐI

 

 

 

 

Chơn lý 57 - PHÁP CHÁNH GIÁC

 

 

 

--------------------------------------------------------