NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo Phật Khất Sĩ / Đạo tràng Tịnh xá

Tưởng niệm Minh Đăng Quang tham thiền bảy ngày tại bờ biển Mũi Nai ở Hà Tiên vào mùa khô năm 1944, ta nên làm đơn giản và đủ ý. Công trình này chắc chỉ cần 1.000.000.000 VNĐ là làm xong. Do đó để mỗi cư sĩ góp 10.000đ là đủ, chẳng phiền bắt các hàng khất sĩ phải đóng góp... BÂY GIỜ XÂY BÊ-TÔNG CỐT SẮT TO LỚN BỀ THẾ LÀ PHÁ NÁT HẾT RỒI, TỨC LÀ LÀM HƯ CHỚ CHẲNG LÀM NÊN.
Khi đến với Đạo Phật Khất Sĩ, người ta thường hỏi: “Sao ở đây gọi là tịnh xá?”, “Tịnh xá là gì?”… Do vậy bài viết này sẽ làm sáng tỏ về tịnh xá. Qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam đã lập hơn 400 tịnh xá ở Việt Nam, với những đặc trưng và đạo lý của nó. Xin hãy theo dõi những phần dưới đây để hiểu được về các tịnh xá ấy.
Lập mấy cảnh để nêu đạo lý Có hiểu ra mới biết tu hành Bằng không rõ được mối manh Uổng công hình thức tu hành sớm hôm.
Đà Lạt là một thành phố du lịch nằm trên vùng cao nguyên hữu tình, khí hậu quanh năm dịu mát. Bước đến Đà Lạt, dừng chân nơi thắng cảnh thác Prenn cửa ngõ thành phố hoa, cách trung tâm thành phố hơn 10km, du khách có thể vào tham quan Tịnh xá Ngọc Thiền, một ngôi già-lam thắng cảnh được Hòa thượng Thích Giác Ngộ khai sơn từ năm 1967...