CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Pháp học

Và đây là vài điều cần biết về các bậc Thánh nhân A-la-hán, những bậc đã giải thoát khỏi sự sanh tử, sống tự chủ trong giữa cuộc đời:
Không phải là do biết nhiều chuyện, nhiều thông tin ở cuộc sống bên ngoài mà được gọi là người trí. Trong Phật pháp, người trí đại khái là người như thế này:
Dòng đời thì vô tận, mà thế nhân chỉ là một kẻ lữ hành, mỏi mệt băng qua từng kiếp sống lầm than! Đây là một quan niệm căn bản để người ta đến với Đạo… Xin hãy ghi khắc những lời dạy của đức Thế Tôn...
Trong vòng luân hồi nơi biển ái sông thương, may mắn hôm nay được làm người, phước duyên đó thật hy hữu vô cùng! Đã thế, có mấy ai ý thức trọn vẹn về cái thân mà mình đang sở hữu đây. Xin hãy lắng nghe lời đức Phật dạy...
Phẩm Không Buông Lung - Kinh Pháp Cú, câu số 21 & 25 là bài học thuộc lòng trong ngày hôm nay của chúng ta. Người đời theo tập quán của xã hội, thường hay buông lung 6 căn, suốt ngày rong ruổi theo 6 trần lo làm ăn buôn bán, chất chứa, tạo gây... Người con Phật phải đi ngược lại xu hướng này!
Quy Sơn Cảnh Sách là tác phẩm Phật giáo đặc sắc - một trong ba bộ sách bắt buộc phải nằm lòng của Sa-di trước khi thọ đại giới Tỳ-kheo, do thiền sư Linh Hựu ỏ núi Quy (Trung Quốc) sáng tác. Quy Sơn Cảnh Sách không chỉ dành cho Sa-di mà tất cả tu sĩ Phật giáo nói chung cần nên học.
Người đời thường cho rằng mọi vui, buồn của đời họ là do những yếu tố bên ngoài, nên hay trách cứ, hay đổ lỗi... Nhưng trong 2 câu Pháp ngôn này, đức Phật đã dạy rõ rằng người ta sẽ thấy vui hay buồn là do nơi những gì họ đã làm, do nơi thân - khẩu - ý của họ đã tạo gây mà thôi.
Dùng hình ảnh mưa dột để ví cho sự rơi rớt các pháp chẳng thiện vào tâm, đức Phật đã đưa ra một ví dụ rất thực tế, giản dị, dễ hiểu để nhắc nhở mọi người phải chú ý tu tâm trong cuộc sống hàng ngày. Kết quả của sự tu tập tâm là không có các sự tham dục nữa, tâm người được trong sạch thanh thản, an vui...
Câu số 07, đức Phật phê phán lối sống nặng về vật dục của nhân loại. Khi bị nô lệ vật chất, tâm hồn người ta trở nên yếu đuối, dễ bị các điều tà ám cuốn lôi. Câu số 08, đức Phật chỉ ra rằng cách sống điều độ, có đạo đức, sẽ giúp con người có sức mạnh tự chủ trước mọi cám dỗ của cuộc đời. Tóm lại, ta sẽ làm chủ nhân hay làm kẻ nô lệ là ngay ở nơi 6 cửa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của chính ta vậy.
Ngày đầu tiên, thứ Sáu - 16/09/2011, chúng ta học thuộc 2 câu Kinh Pháp Cú với 3 cách dịch ra Việt ngữ. Chắc điều này không quá khó đối với những người trẻ tuổi, năng lực tràn trề. Tuy vậy, tuổi trẻ cũng đừng nôn nóng học không chính xác. Còn với người lớn tuổi chắc là hơi khó, nhưng cũng nên cố gắng...